wrz 162021
 

Najnowsze łatki do zasad gry Galaxy PBF obejmują kilka działów. To przede wszystkim drobne zmiany i aktualizacje mechaniki oraz kilku Umiejętności, ale także nowe – dodawane od lipca – grywalne rasy dla postaci, czy drobne aktualizacje klas postaci i technik mocy. W najbliższym czasie planowane jest ukończenie prac nad nowym działem: Przewodnik.

  • Nowa umiejętność w kategorii Organizm: Akrobatyka
  • Umiejętność Implanty zostały przeniesione do kategorii Technologia
  • Umiejętność Reperowanie została przeniesiona do kategorii Pracy
  • Dodane nowe grywalne rasy: Anzellan, Jenet, Taung, Vulptereen
  • Dodatkowe +10 punktów umiejętności startowych dla wszystkich klas
  • Zmiany w technikach mocy: Jump, Valor, Master Valor, Rage, Dark Rage
  • Zmienione i rozbudowane mechanicznie Przeczucie
  • Wyjaśnione działanie grupowego kamuflażu