Walka z dystansu

 

Strzelanie z różnorodnej broni dystansowej pozostaje stale podstawowym sposobem prowadzenia walki w całej Galaktyce. Prawie każdy galaktyczny poszukiwacz przygód potrafi więc strzelać i posługiwać się którąś z broni dystansowych. Bronią dystansową może być zarówno klasyczny pistolet blasterowy, karabinek jonowy, jak i snajperka, czy wyrzutnia rakiet lub prosty i prymitywny łuk.

W tym dziale są informacje dotyczące specjalizacji w broni dystansowej oraz tego w jaki sposób można awansować w umiejętnościach strzeleckich postaci, znajdziesz tu również listę istniejących kategorii strzeleckich.

System doświadczenia

Każdy z graczy ma możliwość rozdawania punktów w poszczególne rodzaje broni dystansowej. Awansowanie w strzeleckiej formie twojej postaci odbywa się wraz ze zdobywaniem punktów doświadczenia i awansowaniem o kolejne poziomy. Każdy zdobyty i wydany punkt Walki z dystansu twojej postaci to jednocześnie jeden punkt do wydania w jedną z istniejących kategorii strzeleckich.

Kategorie walki z dystansu

System walki przy pomocy broni dystansowej jest szczegółowo opisany w dziale Umiejętności. Specjalizacja w poszczególnych kategoriach modyfikuje jednak w znaczący sposób poziom umiejętności Walki z dystansu. Im więcej punktów zainwestowanych w daną kategorię tym większy bonus do Walki z dystansu.

Lista kategorii:

Pistolet (1) – odpowiada za umiejętność władania zwykłym pistoletem, pistoletem typu hold-out oraz ciężkim pistoletem blasterowym.

Pistolety (2) – odpowiada za umiejętność władania dwoma pistoletami lub dwoma ciężkimi pistoletami blasterowymi naraz.

Karabin – odpowiada za umiejętność władania karabinkami oraz karabinami blasterowymi wszelkiego typu.

Shotgun – odpowiada za umiejętność władania shotgunami oraz scattergunami wszelkiego rodzaju.

Broń ciężka – odpowiada za umiejętność posługiwania się ciężkimi, samopowtarzalnymi i stacjonarnymi karabinami oraz wyrzutniami rakiet.

Snajperka – odpowiada za umiejętność strzelania z broni snajperskiej rodzaju blasterowego, a także konwencjonalnego i innego.

Specjalna – odpowiada za umiejętność władania nietypową bronią. Dzieli się na: Kusze, Łuki, Miotacze, Granaty, Proce.

Limity kategorii oraz bonusy

Każda z kategorii walki z dystansu posiada sztywny limit punktowy, którym jest 60.

  • Na każdą z kategorii wydać można więc maksymalnie tyle punktów, ile stanowi jej limit (60)
  • Każdy wybrany przez gracza punkt walki z dystansu to 1 punkt do wydania na dowolną z kategorii
  • Punkty można też oczywiście rozdzielać na np. 2 kategorie: mając 10 punktów walki z dystansu można więc zainwestować 5 w Shotguna i 5 np. w Karabin

Punkty zainwestowane w kategorie walki z dystansu dają bonus do walki z dystansu o równej wartości. Tzn. np. 60 punktów w Karabin dodaje ci realnie za każdym razem 60 punktów walki z dystansu itd.

  • W przypadku braku punktów w kategorii, której bronią próbujesz się posłużyć otrzymujesz ujemny modyfikator uzależniony od sumy twoich łącznych punktów Walki z dystansu. Jest to wyjściowo -100% do Ataku, które można obniżyć punktami Walki z dystansu.
  • Np. mając 50 Walki z dystansu, ale 0 punktów w Snajperkę nie otrzymasz żadnego ujemnego modyfikatora podczas strzelania ze Snajperki, mając 25 Walki z Dystansu i 0 punktów w Snajperkę otrzymasz ujemny modyfikator -50% do Ataku.
  • Jeśli postać nie posiada żadnych punktów Walki z dystansu, a próbuje posłużyć się bronią dowolnego typu, to otrzymuje dodatkowy, krytyczny modyfikator na porażkę i ma 33% szans zrobienia krzywdy sobie samej