Talenty

 

System talentów to system wspomagający rozwój umiejętności dla twojej postaci. Co każde 5 poziomów (od poziomu 0 włącznie) otrzymujesz 1 punkt talentu i możliwość wyboru jednego talentu z listy, który daje ci dodatkowe punkty w wybrane przez ciebie umiejętności lub inne zdolności. Dzięki temu twoja postać szybciej zdobywa punkty umiejętności i może się łatwiej wyspecjalizować w danej aktywności. Punkty talentów, które zdobywasz muszą być wydane natychmiast i są częścią systemu progresji wspólną dla wszystkich klas postaci.

Jedynie talenty z kategorii Miecz świetlny są zarezerwowane dla posługujących się tą bronią i posiadających predyspozycje mocy: wzięcie talentu dla danej formy szermierczej wymaga też wcześniejszego, fabularnego jej poznania. Fechmistrz jest natomiast zarezerwowany wyłącznie dla postaci niewrażliwych na moc lub posługujących się inną bronią niż miecze świetlne. Na czerwono zaznaczone są natomiast poziomy Talentów, które do wzięcia są dopiero po przekroczeniu 50 poziomu przez twoją postać.

Progresja

Talent pierwszego stopnia możesz wziąć zawsze i w każdym momencie rozgrywki. Kolejne poziomy danego talentu wymagają posiadania również talentu poprzedniego poziomu. Punkty się dodają, to znaczy, że dodawane są za każdym razem i łącznie wydając na Hakera 3 punkty Talentu możesz zdobyć w sumie aż 50 punktów programowania itd. Nie dodają się natomiast bonusy procentowe – w ich wypadku ten wyższy zastępuje poprzedni. Każdy kolejny poziom kosztuje dokładnie jeden punkt. Talenty są też całkowicie niezależne od twojej klasy postaci, lecz weź pod uwagę to, że bonus twojej klasy najlepiej zadziała w wypadku, kiedy dodasz sobie najwięcej punktów w umiejętności, których ten bonus dotyczy. Łącznie do 75 poziomu uzyskasz 16 punktów talentów. Dobrze więc i z góry zaplanuj rozwój swojej postaci, by odpowiednio wspomóc kluczowe dla niej zdolności.

 

Talenty

Technologia

Haker
Talent do obsługi terminali komputerowych i włamywania się do systemów
I: +10 punktów programowania
II: +20 punktów programowania
III: +20 punktów programowania
IV: +20 punktów programowania
V: + 20 punktów programowania

Mechanik
Talent do naprawiania różnych urządzeń, maszyn, statków, pojazdów i droidów
I: +10 punktów reperowania
II: +20 punktów reperowania
III: +20 punktów reperowania
IV: +20 punktów reperowania
V: +20 punktów reperowania

Pilot
Talent do pilotowania różnych pojazdów i statków kosmicznych
I: +10 punktów zdolności pilotażu
II: +20 punktów zdolności pilotażu
III: +20 punktów zdolności pilotażu
IV: +20 punktów zdolności pilotażu
V: +20 punktów zdolności pilotażu

Architekt
Talent do projektowania konstrukcji, własnej broni i tworzenia urządzeń
I: +10 punktów inżynierii
II: +20 punktów inżynierii
III: +20 punktów inżynierii
IV: +20 punktów inżynierii
V: +20 punktów inżynierii

Genetyk
Talent do genetyki, tworzenia substancji chemicznych i badań biologicznych
I: +10 punktów bioinżynierii
II: +20 punktów bioinżynierii
III: +20 punktów bioinżynierii
IV: +20 punktów bioinżynierii
V: +20 punktów bioinżynierii

Motoryka

Zabójca
Talent do ataków z zaskoczenia i skutecznych ataków krytycznych
I: +10 punktów podstępu
II: +20 punktów podstępu
III: +20 punktów podstępu
IV: +20 punktów podstępu
V: +20 punktów podstępu

Śmiercionośny
Talent dający szansę na śmierć celu przy wejściu ataku krytycznego
I: +5% do szansy na śmierć celu przy sukcesie ataku krytycznego
II: +10% do szansy na śmierć celu przy sukcesie ataku krytycznego
III: +15% do szansy na śmierć celu przy sukcesie ataku krytycznego
IV: +20% do szansy na śmierć celu przy sukcesie ataku krytycznego
V: +25% do szansy na śmierć celu przy sukcesie ataku krytycznego
VI: +50% do szansy na śmierć celu przy sukcesie ataku krytycznego

Zwiadowca
Talent do odkrywania tego, co ukryte i obrony przed atakiem z zaskoczenia
I: +10 punktów spostrzegawczości
II: +20 punktów spostrzegawczości
III: +20 punktów spostrzegawczości
IV: +20 punktów spostrzegawczości
V: +20 punktów spostrzegawczości

Niewidzialny
Talent do kamuflażu i pozostawania niewykrytym przez otoczenie
I: +10 punktów kamuflażu
II: +20 punktów kamuflażu
III: +20 punktów kamuflażu
IV: +20 punktów kamuflażu
V: +20 punktów kamuflażu

Myśliwy
Talent do tropienia celów, zwierząt i odnajdywania ukrytych ścieżek
I: +10 punktów tropienia
II: +20 punktów tropienia
III: +20 punktów tropienia
IV: +20 punktów tropienia
V: +20 punktów tropienia

Niezabijalny
Talent do unikania ataków i uchodzenia z życiem przed śmiertelnymi ciosami
I: +10 punktów przetrwania
II: +20 punktów przetrwania
III: +20 punktów przetrwania
IV: +20 punktów przetrwania
V: +20 punktów przetrwania

Pacyfista
Talent do szczęśliwego wychodzenia cało, gdy jesteś zaatakowany
I: +15% do sukcesu w unikaniu każdego bezpośredniego ataku/-15% do sumy ataku
II: +30% do sukcesu w unikaniu każdego bezpośredniego ataku/-30% do sumy ataku
III: +40% do sukcesu w unikaniu każdego bezpośredniego ataku/-40% do sumy ataku
IV: +50% do sukcesu w unikaniu każdego bezpośredniego ataku/-50% do sumy ataku
V: +75% do sukcesu w unikaniu każdego bezpośredniego ataku/-75% do sumy ataku

Walka

Mistrz walk
Talent do walki wręcz i skutecznego posługiwania się własnymi pięściami
I: +10 punktów walki wręcz
II: +20 punktów walki wręcz
III: +20 punktów walki wręcz
IV: +20 punktów walki wręcz
V: +20 punktów walki wręcz
VI: +20 punktów walki wręcz
VII: +20 punktów walki wręcz
VIII: +20 punktów walki wręcz
XI: +20 punktów walki wręcz
X: +20 punktów walki wręcz

Strzelec
Talent dla mistrzów strzelania i walki prowadzonej na odległość przy pomocy broni
I: +10 punktów walki z dystansu
II: +20 punktów walki z dystansu
III: +20 punktów walki z dystansu
IV: +20 punktów walki z dystansu
V: +20 punktów walki z dystansu
VI: +20 punktów walki z dystansu
VII: +20 punktów walki z dystansu
VIII: +20 punktów walki z dystansu
XI: +20 punktów walki z dystansu
X: +20 punktów walki z dystansu

Fechmistrz
Talent dla mistrzów walki bronią białą, którzy walczą bezpośrednio z użyciem broni
I: +10 punktów walki z bliska
II: +20 punktów walki z bliska
III: +20 punktów walki z bliska
IV: +20 punktów walki z bliska
V: +20 punktów walki z bliska
VI: +20 punktów walki z bliska
VII: +20 punktów walki z bliska
VIII: +20 punktów walki z bliska
XI: +20 punktów walki z bliska
X: +20 punktów walki z bliska

As
Talent do ataku za sterami pojazdów, statków kosmicznych i przy obsłudze wieżyczek
I: +10 punktów walki za sterami
II: +20 punktów walki za sterami
III: +20 punktów walki za sterami
IV: +20 punktów walki za sterami
V: +20 punktów walki za sterami
VI: +20 punktów walki za sterami
VII: +20 punktów walki za sterami
VIII: +20 punktów walki za sterami
XI: +20 punktów walki za sterami
X: +20 punktów walki za sterami

Siłacz
Talent znacznie zwiększający siłę ciosów w walce wręcz (każdy stopień zastępuje poprzedni)
I: +0,5 do twojego rasowego współczynnika siły i +10 do Siły fizycznej
II: +1 do twojego rasowego współczynnika siły +10 do Siły fizycznej
III: +2 do twojego rasowego współczynnika siły +10 do Siły fizycznej
IV: +3 do twojego rasowego współczynnika siły

Miecz świetlny

Mistrz Shii-Cho
Talent do fechtunku formą Shii-Cho
I: +10 punktów walki z bliska (10 formy Shii-Cho)
II: +20 punktów walki z bliska (20 formy Shii-Cho)
III: +20 punktów walki z bliska (20 formy Shii-Cho)

Mistrz Makashi
Talent do fechtunku formą Makashi
I: +10 punktów walki z bliska (10 formy Makashi)
II: +20 punktów walki z bliska (20 formy Makashi)
III: +20 punktów walki z bliska (20 formy Makashi)

Mistrz Soresu
Talent do fechtunku formą Soresu
I: +10 punktów walki z bliska (10 formy Soresu)
II: +20 punktów walki z bliska (20 formy Soresu)
III: +20 punktów walki z bliska (20 formy Soresu)

Mistrz Ataru
Talent do fechtunku formą Ataru
I: +10 punktów walki z bliska (10 formy Ataru)
II: +20 punktów walki z bliska (20 formy Ataru)
III: +20 punktów walki z bliska (20 formy Ataru)

Mistrz Djem So/Shien
Talent do fechtunku formą Djem So/Shien
I: +10 punktów walki z bliska (10 formy Djem So/Shien)
II: +20 punktów walki z bliska (20 formy Djem So/Shien)
III: +20 punktów walki z bliska (20 formy Djem So/Shien)

Mistrz Niman
Talent do fechtunku formą Niman
I: +10 punktów walki z bliska (10 formy Niman)
II: +20 punktów walki z bliska (20 formy Niman)
III: +20 punktów walki z bliska (20 formy Niman)

Mistrz Juyo
Talent do fechtunku formą Juyo
I: +10 punktów walki z bliska (10 formy Juyo)
II: +20 punktów walki z bliska (20 formy Juyo)
III: +20 punktów walki z bliska (20 formy Juyo)

Mistrz Jar’Kai
Talent do fechtunku formą Jar’Kai
I: +10 punktów walki z bliska (10 formy Jar’Kai)
II: +20 punktów walki z bliska (20 formy Jar’Kai)
III: +20 punktów walki z bliska (20 formy Jar’Kai)

Charakter

Mówca
Talent do aktywnego przekonywania innych i sprawności w dyskusji
I: +10 punktów perswazji
II: +20 punktów perswazji
III: +20 punktów perswazji
IV: +20 punktów perswazji
V: +20 punktów perswazji

Organizator
Talent do zarządzania w biznesie, polityce, logistyce i zawodach cywilnych
I: +10 punktów administracji
II: +20 punktów administracji
III: +20 punktów administracji
IV: +20 punktów administracji
V: +20 punktów administracji

Przywódca
Talent dowódczy, odpowiadający za charyzmę i zdolności dowodzenia w walce
I: +10 punktów dowodzenia
II: +20 punktów dowodzenia
III: +20 punktów dowodzenia
IV: +20 punktów dowodzenia
V: +20 punktów dowodzenia

Treser
Talent odpowiadający za tresurę, ujarzmianie i hodowlę różnych stworzeń
I: +10 punktów tresury
II: +20 punktów tresury
III: +20 punktów tresury
IV: +20 punktów tresury
V: +20 punktów tresury

Gwiazda
Talent do przekonywania innych poprzez atrakcyjność, uwodzenie i podryw
I: +10 punktów uroku
II: +20 punktów uroku
III: +20 punktów uroku
IV: +20 punktów uroku
V: +20 punktów uroku

Przerażający
Talent do prób zastraszania w czasie posługiwania się perswazją
I: +10% do premii perswazji w czasie zastraszania
II: +20% do premii perswazji w czasie zastraszania
III: +30% do premii perswazji w czasie zastraszania
IV: +40% do premii perswazji w czasie zastraszania
V: +50% do premii perswazji w czasie zastraszania

Dobroduszny
Talent do prób empatycznej argumentacji w czasie posługiwania się perswazją
I: +10% do premii perswazji w czasie empatycznego argumentowania
II: +20% do premii perswazji w czasie empatycznego argumentowania
III: +30% do premii perswazji w czasie empatycznego argumentowania
IV: +40% do premii perswazji w czasie empatycznego argumentowania
V: +50% do premii perswazji w czasie empatycznego argumentowania

Organizm

Mutant
Talent do błyskawicznego gojenia ran i wychodzenia cało z obrażeń
I: +10 punktów gojenia ran
II: +20 punktów gojenia ran
III: +20 punktów gojenia ran
IV: +20 punktów gojenia ran
V: +20 punktów gojenia ran

Skała
Talent do systemu odpornościowego, wytrzymałości organizmu, oraz noszenia pancerza
I: +10 punktów odporności
II: +20 punktów odporności
III: +20 punktów odporności
IV: +20 punktów odporności
V: +20 punktów odporności

Szczęściarz
Talent do przeczuwania zagrożeń i ogólnego szczęścia
I: +10 punktów przeczucia
II: +20 punktów przeczucia
III: +20 punktów przeczucia
IV: +20 punktów przeczucia
V: +20 punktów przeczucia

Niezmordowany
Talent do kondycji, energii i witalności oraz szybkości działań
I: +10 punktów wigoru
II: +20 punktów wigoru
III: +20 punktów wigoru
IV: +20 punktów wigoru
V: +20 punktów wigoru

Cyborg
Talent do wszczepiania implantów w swoje ciało i tolerowania ich
I: +10 punktów implantów
II: +20 punktów implantów
III: +20 punktów implantów
IV: +20 punktów implantów
V: +20 punktów implantów

Moc-odporny
Talent do odporności na moce działające bezpośrednio na umysł i ciało
I: +10% do sukcesu w obronie mocy
II: +20% do sukcesu w obronie mocy
III: +30% do sukcesu w obronie mocy
IV: +40% do sukcesu w obronie mocy
V: +50% do sukcesu w obronie mocy

Przyprawiony
Talent do odporności na negatywne skutki chemicznych wspomagaczy
I: +20% do odporności na negatywne skutki substancji wspomagających
II: +40% do odporności na negatywne skutki substancji wspomagających
III: +60% do odporności na negatywne skutki substancji wspomagających
IV: +80% do odporności na negatywne skutki substancji wspomagających
V: +100% do odporności na negatywne skutki substancji wspomagających

Zawód

Mędrzec
Talent do znajomości w wybranej dyscyplinie, na co składa się wiedza
I: +10 punktów wiedzy
II: +20 punktów wiedzy
III: +20 punktów wiedzy
IV: +20 punktów wiedzy
V: +20 punktów wiedzy
VI: +20 punktów wiedzy

Performer
Talent do najróżniejszych występów artystycznych pod różnymi postaciami
I: +10 punktów rozrywki
II: +20 punktów rozrywki
III: +20 punktów rozrywki
IV: +20 punktów rozrywki
V: +20 punktów rozrywki
VI: +20 punktów rozrywki

Przedsiębiorca
Talent do prowadzenia firmy i interesów, znajomości świata biznesu
I: +10 punktów biznesu
II: +20 punktów biznesu
III: +20 punktów biznesu
IV: +20 punktów biznesu
V: +20 punktów biznesu
VI: +20 punktów biznesu

Rzemieślnik
Talent do bezpośredniego wytwarzania, pracy fizycznej i talentów manualnych
I: +10 punktów przemysłu
II: +20 punktów przemysłu
III: +20 punktów przemysłu
IV: +20 punktów przemysłu
V: +20 punktów przemysłu
VI: +20 punktów przemysłu

Lekarz
Talent do leczenia istot żywych, wprawnego stosowania zabiegów medycznych
I: +10 punktów medycyny
II: +20 punktów medycyny
III: +20 punktów medycyny
IV: +20 punktów medycyny
V: +20 punktów medycyny
VI: +20 punktów medycyny

Złodziej
Talent do bezszelestnej kradzieży przeróżnych przedmiotów
I: +5% do sukcesu prób kradzieży
II: +10% do sukcesu prób kradzieży
III: +20% do sukcesu prób kradzieży
IV: +30% do sukcesu prób kradzieży
V: +40% do sukcesu prób kradzieży
VI: +50% do sukcesu prób kradzieży

Hazardzista
Talent do gier hazardowych i zwyciężania w nich
I: +5% do sukcesu w grach hazardowych
II: +10% do sukcesu w grach hazardowych
III: +20% do sukcesu w grach hazardowych
IV: +30% do sukcesu w grach hazardowych
V: +40% do sukcesu w grach hazardowych
VI: +50% do sukcesu w grach hazardowych

Celebryta
Talent do bycia znanym i sławnym z powodu bycia znanym i sławnym
I: +10% premii do sławy i rozpoznawalności
II: +20% premii do sławy i rozpoznawalności
III: +30% premii do sławy i rozpoznawalności
IV: +40% premii do sławy i rozpoznawalności
V: +50% premii do sławy i rozpoznawalności
VI: +60% premii do sławy i rozpoznawalności
VII: +70% premii do sławy i rozpoznawalności
VIII: +80% premii do sławy i rozpoznawalności
IX: +90% premii do sławy i rozpoznawalności
X: +100% premii do sławy i rozpoznawalności