Opisy Frakcji

 
IMPERIUM SITH

Stolica – Dromund Kaas

 • Tło Historyczne

Imperium Sith jest spadkobiercą Starego Imperium Sith, które rozwinęło się w pobliżu Korriban przed wieloma wiekami. Obecni mieszkańcy Imperium Sith wywodzą się od Sithów, którzy zdołali przetrwać po przegranej w Wielkiej Wojnie Nadprzestrzennej z Galaktyczną Republiką oraz Jedi. Wiele wieków flota Sith podróżowała by umieścić swą nową stolicę – siedzibę na odległej planecie Dromund Kaas. Ciałem rządzącym Imperium jest rada Lordów Sith oraz nadrzędny ponad wszystko Imperator Sith. Imperium Sith przez setki lat potajemnie odbudowywało się pod wodzą nowego Imperatora Sith mając za stolicę bogatą w energię ciemnej strony mocy planetę Dromund Kaas, gdzie w cytadeli ma swoją siedzibę Rada Mrocznych Lordów. Po wielu wiekach oczekiwania w uśpieniu i mnożenia swoich szeregów żołnierzy i wojowników mocy, Sithowie zadecydowali o inwazji na Galaktyczną Republikę i sprzymierzony z nią Zakon Jedi. Legiony wojowników Sith, żołnierzy, okręty i wściekłość Imperium mają przynieść mu zwycięstwo w walce ze znienawidzonym wrogiem i zemstę za poprzednie porażki.

 • Organizacja

Imperium Sith zorganizowane jest na kształt dyktatury, w której rządzą wrażliwi na moc Sithowie. Zdecydowana większość mieszkańców terytorium Imperium, a także większość z personelu floty i armii naziemnej to niewrażliwi na moc ludzie, pochodzący z planety Dromund Kaas i przyległych, podbitych dawno temu światów. Niewrażliwi na moc, mimo że pozostają w większości – są podporządkowani Zakonowi Sith, który zwiastuje całkowitą władzę nad Imperium. Na czele Imperium stoi Imperator imieniem Vitiate, dalej w hierarchii władzy jest Mroczna Rada Lordów Sith – w której swe miejsce ma dwunastu najpotężniejszych z Darthów – dalej są Darthowie i Lordowie spoza Rady, następnie wojownicy, różnego rodzaju wyspecjalizowani agenci i uczniowie Sith. Niewrażliwi na moc posiadają własnych oficerów i dowódców, są jednak drugorzędni względem władających mocą Sithów, którzy mogą robić praktycznie co im się podoba.

 • Astrografia

Imperium Sith przez wieki było w ukryciu i rozwijało się w niewielkim sektorze wokół planety Dromund Kaas, gdzie Sithowie skolonizowali kilkadziesiąt światów na których zamieszkali koloniści, czyniąc z planet placówki produkcji żywności, technologii oraz uzbrojenia. Wraz z rozpoczęciem inwazji kolejne planety szybko zaczęły wpadać w ręce Sith, jednym z pierwszych światów zdobytych podczas wojny był Korriban, ojczysty świat Sithów, którego odbicie Imperium stawiało sobie za punkt honoru. Jednocześnie Imperium Sith jest ograniczone pod względem ras w zasadzie do dwóch: najpowszechniejszych – Ludzi oraz mniej licznych, wywodzących się w prostej linii z Korribana – Sithów czystej krwi. Pozostałe rasy to zaledwie kilka procent składu Imperium i w większości są to niewolnicy.

GALAKTYCZNA REPUBLIKA

Stolica – Coruscant

 • Tło Historyczne

Galaktyczna Republika jest wielowiekowym i największym obecnie rządem galaktycznym powstałym około 25 000 roku BBY. Rządzona przy pomocy demokratycznie obieranego senatu znajdującego się na Coruscant oraz kanclerza przetrwała kolejne wieki mimo wojen z Sithami zarówno z zewnątrz jak i odradzającymi się wewnątrz swych struktur. Sprzymierzona z Zakonem Jedi dopiero zaczyna wracać do kształtu sprzed Wojny Domowej podczas gdy nowy, a raczej ponownie ten sam przeciwnik wyłania się z otchłani. Republika nie jest tak silna, ani stabilna jak jeszcze kilkaset lat wcześniej, choć konflikt z Sithami podziałał mobilizująco i zwarł szyki zazwyczaj podzielonych w senacie polityków. Kolejne dekady przyniosą odpowiedź czy Republika podoła wojnie z Imperium Sith, na próbę zostanie wystawiona także więź z Zakonem Jedi i spójność całej Republiki.

 • Organizacja

Galaktyczna Republika jest bytem demokratycznym. Na poszczególnych planetach członkowskich odbywają się wybory rządowe, te wybrane rządy planetarne wyznaczają senatorów – którzy następnie spotykają się na posiedzeniach Senatu Republiki na Coruscant. Senat jest ciałem ustawodawczym, jest także podmiotem, który wybiera, panującego w systemie kadencji Kanclerza – zwierzchnika całej Galaktycznej Republiki. Poza Senatem w Republice istnieje odrębna władza sądownicza, a także podporządkowana Senatowi i Kanclerzowi Armia oraz Flota, zorganizowane w ramach Sił Obronnych Galaktycznej Republiki. Duże wpływy w Republice, choć nieformalnie, posiadają także Rycerze Jedi.

 • Astrografia

Tysiące planet, księżyców i systemów gwiezdnych wchodzi w skład Republiki. Oficjalnie wszystkie planety członkowskie mają takie same prawa, są jednak pośród planet niektóre tak potężne, wpływowe i bogate, że odgrywają pierwszoplanową rolę. Najbogatsze i najważniejsze dla stabilności Republiki są jej planety położone w okolicy jądra – spośród nich największym szacunkiem obdarzone są planety-założyciele Republiki, pośród nich są takie światy jak jej stolica Coruscant oraz Alderaan, Alsakan, Brentaal IV, Caamas, Chandrila, Corellia, Kuat, Rendili, Shawken czy Rhinnal. W ramach Republiki istnieją setki ras obcych, rozsianych po swoich ojczystych planetach, a także poza nimi – czyniąc Republikę organizmem wielorasowym i nie humanocentrycznym. Jedne z najbardziej znanych ras to Calamari, Sullustanie, Ithorianie, Durosi, Bothanie i dziesiątki innych – procentowo ludzie stanowią jednak ponad połowę populacji Republiki.

ZAKON JEDI

Stolica – Coruscant

 • Tło Historyczne

Zakon Jedi jest prastarą organizacją zrzeszającą użytkowników jasnej strony mocy, którzy strzegą pokoju i sprawiedliwości w Galaktyce wspomagając Galaktyczną Republikę i prowadząc misję stabilizującą gdziekolwiek jest to potrzebne. Wywodzący się z Tythona i okresu Wojen Mocy, kiedy to jasna strona zatriumfowała nad ciemną Zakon jest ciałem potężnym, mistycznym i zdecydowanym bronić porządku oraz równowagi mocy. Zakon przeżył niemal całkowite zniszczenie po Wojnie Domowej, dzięki staraniom Wygnanej Jedi został jednak z dużym trudem odbudowany w ciągu kolejnych dekad i obecnie wraca do liczebności i siły jak za dawnych lat. Przed Jedi poza wrogiem wewnętrznym w postaci schodzących na ciemną stronę Jedi staje nowy i o wiele groźniejszy przeciwnik – powracające po wiekach Imperium Sith, które sprowadzi wojnę na Republikę i rzuci wyzwanie wojownikom jasnej strony mocy.

 • Organizacja

Zakon Jedi oparty jest o władzę najbardziej wartościowych spośród swoich członków. Na szczycie hierarchii stoi Wielki Mistrz Jedi, który przewodzi Zakonowi na równi z dwunastoma członkami Wielkiej Rady Jedi, w której zasiadają Mistrzowie. Tuż za Wielkim Mistrzem i Radą są wszyscy, pozostali Mistrzowie Jedi, za nimi – również będący pełnoprawnymi członkami Zakonu – Rycerze Jedi, a na końcu Padawani, czyli uczniowie szkolący się u Mistrza oraz na samym końcu – Adepci, którzy szkolą się w grupach, z reguły wiekiem nie przekraczając lat czternastu. Procentowo – nie licząc uczniów – największy udział w Zakonie mają Rycerze Jedi, których duża część nigdy nie dostępuje do zaszczytu zostania Mistrzem.

 • Siedziby

Zakon Jedi nie jest ciałem, które byłoby oficjalnie w posiadaniu jakichkolwiek planet. Dawniej siedzibą Zakonu była planeta Ossus, która rzeczywiście należała do Jedi. Od chwili zniszczenia Ossusa, Zakon ma swoją główną siedzibę na Coruscant, w Świątyni, ufundowanej przez Galaktyczną Republikę. Poza Coruscant Zakon posiada kilka placówek w galaktyce, m.in na Haashimut, Rhinnal, Alpheridies i na innych światach.

FRINGE

 • Charakterystyka

Nie wszyscy gracze kroczą utartymi ścieżkami a galaktyka pełna jest możliwości pomimo głównych wydarzeń dotyczących przede wszystkim wyżej wymienionych frakcji. Fringe, a więc po prostu Inni czy Pozostali to wszyscy ci, którzy zdecydowali się działać mniej lub bardziej na własną rękę i nie wchodzą w skład galaktycznych rządów czy dwóch najbardziej sztandarowych zakonów użytkowników mocy jakimi są Jedi i Sith. Od przemytnika, pirata, łowcy nagród podróżnika, biznesmena, po muzyka, aktora, przestępcyę realizującego własne plany osobnika – ilość możliwości pozostaje w tym momencie całkowicie nieograniczona.

 • Organizacje

W Galaktyce istnieje wiele rządów niezależnych od wpływów Republiki oraz Sithów. Największym niezależnym organizmem jest władany przez huttów Sektor Huttów, zrzeszający dziesiątki planet, ze stolicą na Nal Huttcie/Nar Shaddaa. Poza wpływami Huttów warte odnotowania są także regiony niezależne w pobliżu systemu Tion, Tepasi, niezależne Konsorcjum Hapan, sektor wpływów rasy Chiss w Nieznanych Regionach, obszary należące do Mandalorian, Enklawa Gree, czy tysiące niezależnych światów, rządów, a nawet korporacji będących w posiadaniu własnych planet oraz systemów gwiezdnych. Poza tym Fringe to także grupa wielu międzygwiezdnych organizacji o charakterze przestępczym takich, jak: Czarne Słońce, Exchange, Gildia Łowców Nagród, GenoHaradan, Karazak Slavers Cooperative, Zygerriańskie Imperium Niewolnicze, czy Syndykat Pyk’eów i wiele, wiele innych. W przypadku tej frakcji najłatwiej jest puścić wodze fantazji, gra tutaj wymaga jednak większych nakładów we własne plany, ponieważ bycie niezależnym wymaga często nieco więcej własnej inwencji.