Opisy Frakcji

 

Stolica – Dromund Kaas

 • Tło Historyczne

Imperium Sith jest spadkobiercą Starego Imperium Sith, które rozwinęło się w pobliżu Korribana przed wieloma wiekami. Obecni mieszkańcy Imperium Sith wywodzą się od Sithów, którzy zdołali przetrwać po przegranej w Wielkiej Wojnie Nadprzestrzennej z Galaktyczną Republiką oraz Jedi. Wiele wieków flota Sith podróżowała by umieścić swą nową stolicę – siedzibę na odległej planecie Dromund Kaas. Ciałem rządzącym Imperium jest rada Lordów Sith oraz nadrzędny ponad wszystko Imperator Sith. Imperium Sith przez setki lat potajemnie odbudowywało się pod wodzą nowego Imperatora Sith mając za stolicę bogatą w energię ciemnej strony mocy planetę Dromund Kaas, gdzie w cytadeli ma swoją siedzibę Rada Mrocznych Lordów. Po wielu wiekach oczekiwania w uśpieniu i mnożenia szeregów swych żołnierzy i wojowników mocy, Sithowie zadecydowali o inwazji na Galaktyczną Republikę i sprzymierzony z nią Zakon Jedi. Legiony wojowników i żołnierzy, tysiące okrętów i wściekłość Imperium mają przynieść mu zwycięstwo w walce ze znienawidzonym wrogiem oraz zemstę za poprzednie porażki.

 • Organizacja

Imperium Sith zorganizowane jest na kształt dyktatury, w której rządzą wrażliwi na moc i posługujący się nią Sithowie. Jednak zdecydowana większość mieszkańców terytorium Imperium, a także większość z personelu floty i armii, to niewrażliwi na moc ludzie, pochodzący z planety Dromund Kaas i przyległych, podbitych dawno temu światów. Niewrażliwi na moc, mimo że pozostają w większości – są całkowicie podporządkowani Zakonowi Sith, który zwiastuje całkowitą władzę nad Imperium. Na czele Imperium stoi Imperator imieniem Vitiate, dalej za nim w hierarchii władzy jest Mroczna Rada Lordów Sith – w której swe miejsce ma dwunastu najpotężniejszych z Darthów – dalej są niezrzeszeni Darthowie spoza Rady, następnie Lordowie. Najniżej w hierarchii Zakonu Sith stoją wojownicy, różnego rodzaju wyspecjalizowani agenci i uczniowie Sith. Akolitami nazywa się tych, którzy dopiero przystąpili do Zakonu i ci nie posiadają praktycznie żadnych praw. Niewrażliwi na moc posiadają tymczasem własnych oficerów i dowódców, są jednak drugorzędni względem władających mocą Sithów, którzy mogą z nimi robić praktycznie co im się podoba.

 • Astrografia

Imperium Sith przez wieki było w ukryciu i rozwijało się w niewielkim sektorze wokół planety Dromund Kaas, gdzie Sithowie skolonizowali kilkadziesiąt światów, na których zamieszkali koloniści, czyniąc z tych planet placówki produkcji żywności, technologii oraz uzbrojenia. Wraz z rozpoczęciem inwazji kolejne planety szybko zaczęły wpadać w ręce Imperium. Jednym z pierwszych światów zdobytych podczas wojny była Korriban, ojczysta (lecz dziś prawie bezludna) planeta Sithów. Jednocześnie Imperium Sith jest ograniczone pod względem ras w zasadzie do dwóch: najpowszechniejszych – Ludzi oraz mniej licznych, wywodzących się w prostej linii z Korribana – Sithów czystej krwi. Pozostałe rasy to zaledwie kilka procent składu Imperium i w większości są to niewolnicy. Imperium jest rasistowskie i niechętne obcym rasom. Pozostaje też znacznie mniej ludne od Republiki, za to dużo bardziej zmilitaryzowane i lepiej zorganizowane pod kątem wojskowym.

Stolica – Coruscant

 • Tło Historyczne

Galaktyczna Republika jest wielowiekowym i największym obecnie rządem galaktycznym, powstałym około roku 25 000 BBY. Rządzona przy pomocy demokratycznie wybieranego Senatu znajdującego się na Coruscant oraz Wielkiego Kanclerza przetrwała kolejne wieki mimo wojen z Sithami pochodzącymi zarówno z zewnątrz, jak i odradzającymi się wewnątrz Republiki. Sprzymierzona z Zakonem Jedi dopiero zaczyna wracać do kształtu sprzed Wojny Domowej podczas gdy nowy, a raczej ponownie ten sam przeciwnik, wyłania się z otchłani. Republika nie jest tak silna, ani stabilna, jak jeszcze kilkaset lat wcześniej, choć konflikt z Sithami podziałał mobilizująco i zwarł szyki zazwyczaj podzielonych w Senacie polityków. Kolejne dekady przyniosą odpowiedź czy Republika podoła wojnie z Imperium Sith, na próbę zostanie wystawiona także więź z Zakonem Jedi i spójność całej wspólnoty planet.

 • Organizacja

Galaktyczna Republika jest bytem demokratycznym. Na poszczególnych planetach członkowskich odbywają się wybory rządowe. Te wybrane rządy planetarne wyznaczają senatorów – którzy następnie spotykają się na posiedzeniach Senatu Republiki na Coruscant. Senat jest ciałem ustawodawczym, jest także podmiotem, który wybiera, panującego w systemie kadencji Kanclerza – zwierzchnika całej Galaktycznej Republiki. Poza Senatem w Republice istnieje odrębna władza sądownicza, a także podporządkowana Senatowi i Kanclerzowi Armia oraz Flota, zorganizowane w ramach Sił Obronnych Galaktycznej Republiki. Duże wpływy w Republice, choć nieformalnie, posiadają także Rycerze Jedi. Część z nich pełni też jednak funkcje oficerskie.

 • Astrografia

W skład Republiki wchodzą tysiące planet, księżyców i systemów gwiezdnych. Oficjalnie wszystkie planety członkowskie mają takie same prawa. Niektóre są jednak tak potężne, wpływowe i bogate, że odgrywają pierwszoplanową rolę. Najbogatsze i najważniejsze dla stabilności Republiki są jej planety położone w okolicy Światów Jądra – spośród nich największym szacunkiem obdarzone są planety-założyciele Republiki, czyli takie światy jak stolica Coruscant oraz Alderaan, Alsakan, Brentaal IV, Caamas, Chandrila, Corellia, Kuat, Rendili, Shawken czy Rhinnal. W ramach Republiki istnieją setki ras obcych, rozsianych po swoich ojczystych planetach, a także poza nimi – czyniąc Republikę organizmem wielorasowym i nie humanocentrycznym. Jedne z najbardziej wpływowych ras wchodzących w skład Republiki to Calamari, Sullustanie, Ithorianie, Durosi, czy Bothanie i dziesiątki innych – procentowo ludzie stanowią jednak ponad połowę populacji Republiki.

Stolica – Coruscant

 • Tło Historyczne

Zakon Jedi jest prastarą organizacją zrzeszającą użytkowników jasnej strony mocy, którzy strzegą pokoju i sprawiedliwości w Galaktyce wspomagając Galaktyczną Republikę i prowadząc misję stabilizującą gdziekolwiek jest to potrzebne. Wywodzący się z Tythona i okresu Wojen Mocy, kiedy to jasna strona zatriumfowała nad ciemną Zakon jest ciałem potężnym, mistycznym i zdecydowanym bronić porządku oraz równowagi mocy. Zakon dotknęło niemal całkowite zniszczenie po Wojnie Domowej Jedi. Dzięki staraniom Wygnanej Jedi został jednak z dużym trudem odbudowany w ciągu kolejnych dekad i obecnie wraca do liczebności i siły, jak za dawnych lat. Przed Jedi poza wrogiem wewnętrznym w postaci schodzących na ciemną stronę Jedi staje nowy i o wiele groźniejszy przeciwnik – powracające po wiekach Imperium Sith, które sprowadziło wojnę na Republikę i rzuciło wyzwanie wojownikom jasnej strony mocy.

 • Organizacja

Zakon Jedi oparty jest o władzę najbardziej wartościowych spośród swoich członków, jest też ciałem częściowo demokratycznym. Na szczycie hierarchii stoi Wielki Mistrz Jedi, który przewodzi Zakonowi na równi z dwunastoma członkami Wielkiej Rady Jedi, w której zasiadają Mistrzowie. Tuż za Wielkim Mistrzem i Radą są wszyscy, pozostali Mistrzowie Jedi, za nimi – również będący pełnoprawnymi członkami Zakonu – Rycerze Jedi. Dalej znajdują się Padawani, czyli uczniowie szkolący się u Mistrza oraz na samym końcu – Adepci, którzy szkolą się w grupach, z reguły wiekiem nie przekraczając lat czternastu. Procentowo – nie licząc uczniów – największy udział w Zakonie mają Rycerze Jedi, których duża część nigdy nie dostępuje do zaszczytu zostania Mistrzem.

 • Astrografia

Zakon Jedi nie jest ciałem, które byłoby oficjalnie w posiadaniu jakichkolwiek planet. Dawniej siedzibą Zakonu była planeta Ossus, która rzeczywiście należała do Jedi. Od chwili zniszczenia Ossusa, Zakon ma swoją główną siedzibę na Coruscant, w Świątyni Jedi, ufundowanej przez Galaktyczną Republikę. Poza Coruscant Zakon posiada też kilka innych świątyń i mniejszych placówek w Galaktyce. Świątynie lub enklawy znajdują się m.in na Haashimut, Telos IV, Iktotch, Corellii, czy na Rhinnal.

Stolica – Nal Hutta

 • Tło Historyczne

Kartel Huttów jest rządzonym przez rasę Huttów wielkim kartelem mafijnym – będącym doskonale zorganizowaną, przestępczą strukturą o ogromnym terytorium. Kartel Huttów wywodzi się historycznie z Huttciego Imperium, które Huttowie założyli jeszcze przed powstaniem Galaktycznej Republiki i które było jednym z najstarszych wielkich galaktycznych rządów. Huttowie są jedną z ras o najdłuższej historii kosmicznej eksploracji, posiadają też długą i pełną tradycję biznesową, która uczyniła z nich jedne z najbogatszych istot całej Galaktyki. Obecnie Kartel Huttów uznawany jest powszechnie za trzecią największą galaktyczną siłę, choć Huttowie rzadko decydują się na klasycznie rozumiany podbój militarny i raczej wolą posługiwać się podstępem, przekupstwem i środkami typowo kryminalnymi. W czasie wojny pomiędzy Imperium Sith i Republiką oraz Jedi większość Huttów z Kartelu załatwia własne interesy, próbując wykorzystać wojnę do własnych celów.

 • Organizacja

Kartel Huttów zorganizowany jest w oparciu o kajidici. Są to klany gangsterskie będące jednocześnie rodzinami opartymi na więzach krwi, a także grupami kryminalnymi. Przynależeć mogą do nich tylko przedstawiciele rasy Hutt i pod tym względem Kartel jest skrajnie rasistowski: praktycznie cała władza przynależy tu właśnie do Huttów. Poszczególne klany Huttów posiadają własnych przywódców, a pięciu najważniejszych liderów kajidiców zasiada w Huttciej Radzie Rządzącej, zwanej też Wielką Radą Huttów, która spotyka się na Nal Hutta. Poniżej huttcich władców w Kartelu Huttów żyją miliardy ich poddanych.

Kartel akceptuje niewolnictwo, jest ono powszechne. Los biednych i przeciętnych pracowników delikatnie mówiąc nie jest w Kartelu najlepszy. Poniżej Huttów w hierarchii znajdują się ich wynajęci dowódcy wojskowi (zarządzający armiami i flotami), watażkowie i różni przestępcy, którymi Huttowie często się otaczają. Zdecydowana większość mieszkańców to jednak niewolnicy lub biedni pracownicy, stłoczeni w wielu gettach i pracujący w koszmarnych warunkach huttcich megafabryk. W wyniku Traktatu z Vontor od tysięcy lat Huttowie kontrolują też rasy: Nikto, Klatooinian i Vodran, a dodatkowo Weequayów,Swokes Swokes oraz wielu Gamorrean. Członkowie tych ras są więc często spotykani w szeregach ich armii i stanowią duży procent populacji Kartelu.

 • Astrografia

Kartel Huttów zajmuje przede wszystkim Przestrzeń Huttów, czyli całkowicie samodzielny i autonomiczny region Galaktyki pomiędzy Środkowymi i Zewnętrznymi Rubieżami. W obszarze tym znajduje się łącznie kilkaset zamieszkiwanych systemów, a w samym sercu tego regionu znajduje się Bootana Hutta, czyli tzw. Ogród Huttów, którym są najstarsze i najpotężniejsze ekonomicznie planety Huttów. Stolicą całego Kartelu jest oczywiście planeta Nal Hutta, a jeszcze słynniejszy jest jej księżyc-miasto Nar Shaddaa. Ogółem Kartel Huttów zrzesza przeszło dwa tysiące zamieszkiwanych planet i część z nich znajduje się także poza regionem Przestrzeni Huttów. To Zewnętrzne Rubieże są obszarem, gdzie tradycyjnie wpływy Huttów są największe. Ich bogactwo sięga jednak w zasadzie wszędzie. Najlepiej czują się jednak tam, gdzie sami mogą stanowić prawo.

 

 

 • Charakterystyka

Nie wszyscy gracze kroczą utartymi ścieżkami a Galaktyka pełna jest dodatkowych możliwości. Fringe, a więc po prostu Inni, czy Pozostali to wszyscy ci, którzy zdecydowali się działać mniej lub bardziej na własną rękę i nie wchodzą w skład największych galaktycznych rządów czy dwóch najbardziej sztandarowych zakonów użytkowników mocy jakimi są Jedi i Sithowie. Od przemytnika, pirata, łowcy nagród, podróżnika, biznesmena, po muzyka, aktora, przestępcę i realizującego własne plany osobnika – ilość możliwości pozostaje w tym momencie całkowicie nieograniczona. Fringe to wszyscy neutralni.

 • Niezależne rządy

W Galaktyce istnieje wiele niezależnych i mniejszych rządów, które wcale przy tym nie są takie małe, czy pozbawione znaczenia. Rządy te różnią się swoją skalą, typem władzy i wpływami. Najważniejsze i największe spośród nich to:

 1. Wieczne Imperium – odizolowane Imperium założone potajemnie przez Valkoriona, wcielenie Imperatora Sith, który porzucił swoje dawne Imperium. To dyktatura i Valkorion pozostaje jednoosobowym władcą tego organizmu. Siedzibą Wiecznego Imperium jest planeta Zakuul i kilka innych planet, a o jego potędze decydują w pełni zautomatyzowane armia oraz flota. Pod dowództwem Valkoriona działają też odziani w pancerze i władający mocą Rycerze Zakuul.
 2. Dominium Chissów – tereny kontrolowane przez rasę Chiss znajdują się w Nieznanych Regionach i są strefą niezależną, lecz współpracującą z Imperium Sith. Chissowie są niechętni obcym, wysoce zaawansowani technologicznie i doskonale zorganizowani. W Dominium władzę sprawują tzw. rody arystokratyczne, które tworzą specjalną Radę. Jest to organizm silnie zmilitaryzowany, zajęty własnymi sprawami, słynący z dostarczania Sithom doskonałych agentów specjalnych.
 3. Konsorcjum Hapan – młody organizm polityczny będący matriarchalną monarchią rządzoną przez Królową Matkę. Konsorcjum znajduje się w dość odciętym rejonie kosmosu. Hapanie są odrębną rasą, która niewiele różni się od Ludzi, słyną jednak ze swej urody. Hapes była kiedyś planetą rządzoną przez piratów, którzy uprowadzali na świat piękne kobiety. Z czasem piraci zostali pokonani przez Republikę, a w społeczeństwie władzę przejęły właśnie kobiety, tworząc rody.
 4. Hegemonia Ciutric – niewielki i neutralny oraz demokratyczny organizm polityczny będący grupą 25 zamieszkiwanych planet, które znajdują się na Zewnętrznych Rubieżach. Stolicą Hegemonii Ciutric jest Ciutric IV, a w jej skład wchodzi też m.in planeta-miasto Axxila. Hegemonia Ciutric pozostaje całkowicie poza wojną i jest ostoją spokoju oraz stabilności, to także organizm polityczny będący jednym z niewielu ośrodków cywilizacji na całych Rubieżach.
 5. Wspólnota Morelliańska – odcięta od Galaktyki, znajdująca się na jej krańcach Wspólnota Morelliańska jest sporą grupą planet o wyjątkowej charakterystyce. Na światach tych technologia zatrzymała się w miejscu, dalej korzysta się z rewolwerów i broni palnej, statki nie mają osłon, a hipernapędy są powolne i bardzo zawodne. To odizolowana i demokratyczna społeczność długowiecznej rasy Morellian, którzy praktycznie nie utrzymuje kontaktu z resztą Galaktyki.
 6. Tapańskie Imperium – zwane też Imperium Tapani jest organizmem politycznym zajmującym Sektor Tapani w regionie Kolonii. Sektor ten rządzony jest w większości przez dominujące tu rody arystokratyczne. Zdominowane przez Ludzi Imperium pełne jest przepychu, przywilejów szlacheckich i modne są tu honorowe pojedynki. Imperium to jest zajęte swoimi sprawami oraz rozgrywkami wewnętrznymi pomiędzy rodami, otoczone jest też planetami Hergliców i światami Republiki.
 7. Sektor Mandalorian – luźna i neutralna strefa wpływów Mandalorian, którzy w obecnych czasach pozostają rozbici i niezjednoczeni. Stolicą Mandalorian pozostaje planeta Mandalore, poza nią zamieszkują oni m.in Ordo, Concord Dawn, czy Togorię. Współcześni Mandalorianie są podzieleni politycznie i wspierają albo Imperium Sith, albo Republikę, albo (w większości) są całkowicie niezależni i nie uznają władzy obecnego i proimperialnego Mandalora. Jako podzielona i słaba siła polityczna mają niewielkie znaczenie, ale wielu zabiega o mandaloriańskich najemników.
 • Organizacje

Galaktyka pełna jest niezależnych organizacji, których członkowie mieszczą się we frakcji Fringe. To tysiące najróżniejszych organizacji o najróżniejszych celach. Są tu grupy handlowe, organizacja najemników, czy niezależne zakony mocy. Spośród wszystkich niezależnych organizacji najbardziej znane pozostają przy tym wielkie organizacje kryminalne, w tym:

 1. Kantor – najpotężniejsza organizacja kryminalna Galaktyki, która działa praktycznie w każdym sektorze. Kantor zajmuje się handlem przyprawą i wszelkimi używkami, porwaniami, wymuszeniami, handlem niewolnikami, czy polowaniem na wybrane cele. Organizacja ta jest skrajnie bogata, a regionalni przywódcy Kantoru to zawsze bardzo potężne jednostki.
 2. Gildia Łowców Nagród – potężna organizacja zrzeszająca dziesiątki tysięcy łowców nagród działających w całej Galaktyce. Gildia dzieli się na domy o różnej specjalizacji i różnych celach. Jest organizacją nietolerowaną przez Republikę i tolerowaną przez Imperium Sith, którą wielu uważa za organizację niekryminalną, gdyż jednym z jej celów jest polowanie na kryminalistów. Niektóre domy Gildii zajmują się też jednak niewolnictwem i także typową gangsterką.
 3. GenoHaradan – skrajnie sekretna organizacja, której celem jest zakulisowe kształtowanie galaktycznej historii. To głównie elitarni szpiedzy i zabójcy, działający pod rozkazami czterech Nadzorców, którzy władają całą organizacją. Jest to grupa tak tajna, że większość jej członków nie zna nawet celów swych działań, duża część nie wie nawet, że jest w GenoHaradan.
 4. Czarne Słońce – rodzący się kryminalny syndykat zrzeszający kryminalistów wszelkiej maści, którzy pozostają jednak pod kontrolą lokalnych władców Czarnego Słońca, tzw. Vigo. Celem Czarnego Słońca są kredyty, a zdobywa się je na wszelkie sposoby. Czarne Słońce z czasem wchodzi w posiadanie nawet własnej armii oraz floty, działa w całej Galaktyce.
 5. Karazacka Kooperatywa Niewolnicza – potężny syndykat niewolniczy z siedzibą na planecie Karazak, który porywa często całe wioski, a potem sprzedaje wszystkich na niewolników. To raczej wyrachowani łowcy niewolników, którzy nie są przesadnie brutalni, wypuszczają też wszystkich, za których otrzymują okupy. Dysponują własną flotyllą i małą armią. Współpracują też z innymi grupami łowców niewolników, z ich usług korzystają też masowo m.in Huttowie.
 6. Zygerriańskie Imperium Niewolnicze – najpotężniejszy syndykat niewolniczy w Galaktyce, rządzony przez charakterystyczną rasę Zygerrian. To bezwzględni i brutalni łowcy niewolników, którzy bardzo brutalnie obchodzą się ze swoimi ofiarami. Sprzedają niewolników wszystkim, poza tym są też w stanie wojny z Zakonem Jedi, który co pewien czas podejmuje próbę powstrzymania ich działalności. Zygerrianie posiadają tez niezależny rząd na Zygerii i własną monarchię.
 7. Syndykat Pyke – syndykat przestępczy kontrolowany w całości przez rasę Pyke, która wywodzi się z planety Oba Diah w Sektorze Kessel. Pyke są najbardziej znanymi handlarzami przyprawy w Galaktyce, są też zorganizowani na wzór mafii i wyjątkowo wpływowi w całym przestępczym podziemiu, aczkolwiek zorientowani tylko na zysk. Ich handel narkotykami obejmuje znaczną część Galaktyki, choć współpracują też z innymi organizacjami i firmami, zatrudniając np. bardzo wielu szmuglerów.
 8. Harido Wald – najpotężniejszy syndykat szmuglerski w Galaktyce, działający głównie w rejonie Mek-Sha i na Zewnętrznych Rubieżach. Organizacja ta zrzesza przemytników i zapewnia im ochronę, prowadzi także działania przeciwko tym, którzy zagrażają przemytnikom. Dysponuje własną armią oraz flotyllą złożoną z różnorodnych jednostek. Z uwagi na dość brutalne i bezpośrednie metody jest jednak raczej niszowa pośród przemytników, którzy zazwyczaj wolą działać na własną rękę.