Rangi Wojskowe

 
Pilot myśliwca Republiki/Imperium Sith

Pilot myśliwca Republiki/Imperium Sith

Siły Myśliwskie

– Cadet – pilot pojedynczego myśliwca
– Senior Cadet – dowódca elementu – 2 maszyny
– Flight officer – dowódca grupy – 4 maszyny
– Flight Lieutenant – zastępca dowódcy eskadry – 12 maszyn
– Flight Captain – dowódca całej eskadry – 12 maszyn
– Group Captain – dowódca dwóch eskadr – 24 maszyny
– Commander – dowódca grupy eskadr – 36 maszyn
– Wing Commander – dowódca skrzydła – 72-120 maszyn
– Major – dowódca kilku skrzydeł – powyżej 480 maszyn
– Colonel – dowódca sił myśliwskich w grupie uderzeniowej
– General – dowódca sił myśliwskich we flocie
– Vice Admiral (Air Marshal) – dowódca całych sił myśliwskich

Marynarka

– Gunner – strzelec działa okrętowego
– Technician – specjalista od wybranego działu na okręcie
– Senior Technician – dowódca w sekcji technicznej na okręcie
– Ensign – młodszy oficer łącznościowy, nawigacyjny itd. okrętu
– Junior Lieutenant – trzeci oficer na okręcie
– Senior Lieutenant – drugi oficer na okręcie
– Captain – dowódca pojedynczego okrętu
– Lieutenant Commander – dowódca okrętu bądź ich formacji
– Commander – dowódca okrętu bądź ich formacji
– Line Captain – dowódca linii okrętów – powyżej 10 okrętów
– Commodore – dowódca składu floty – powyżej 30 okrętów
– Vice Admiral – dowódca floty systemu – różne ilości okrętów
– Admiral – dowódca grupy uderzeniowej – dowódca formacji floty
– Fleet Admiral – dowódca całej sekcji floty – powyżej stu okrętów
– Grand Admiral – dowódca jednej z głównych flot – tysiące okrętów
– Supreme Commander – głównodowodzący siłami floty – dowódca całej floty

Siły Naziemne

– Trooper/Private – szeregowy żołnierz pod dowodzeniem
– Specialist – starszy szeregowy żołnierz z funkcją
– Corporal – młodszy oficer z funkcją w oddziale
– Sergeant – oficer w oddziale – 9 osób
– Ensign – starszy oficer/dowódca w oddziale – 9 osób
– Lieutenant – oficer i dowódca plutonu – 36 osób
– Captain – dowódca kompanii – 144 osób
– Major – oficer batalionu – 576 osób
– Colonel – dowódca balationu – 576 osób
– Commander – dowódca regimentu – 2 304 osób
– Senior Commander – dowódca legionu – 9 216 osób
– Marshal Commander – dowódca Korpusu – 36 864 osób
– Brigadier – dowódca w części armii – 77 540 osób
– General – dowódca wybranej armii – 147 456 osób
– High General – dowódca armii w systemie – 300 000 osób
– Army General – dowódca wybranej części całych sił zbrojnych
– Supreme Commander – głównodowodzący siłami zbrojnymi

Siły Specjalne

– Private – szeregowy członek oddziału
– Specialist – starszy rangą członek oddziału
– Ensign – członek oddziału w łańcuchu dowodzenia
– Corporal – kapral, oficer w oddziale specjalnym
– 2nd Sergeant – zastępca dowódcy oddziału specjalnego
– 1st Sergeant – dowódca oddziału specjalnego
– 2nd Lieutenant – zastępca dowódcy grupy specjalnej
– 1st Lieutenant – dowódca pełnej grupy specjalnej
– Captain – starszy dowódca grupy specjalnej lub z-ca majora
– Major – dowódca części (kilku grup) sił specjalnych
– Colonel – dowódca całych sił specjalnych
– General – dowódca sił specjalnych w całej armii

Najwyższą rangą dla wszystkich grup jest Supreme Commander – głównodowodzący siłami wojskowymi, który występuje obecnie w Republice i niezależnych organizacjach, zazwyczaj wywodzi się z armii naziemnej, lecz czasem także z floty.

Poza tym istnieją różne mutacje i przejściowe rangi w niektórych wydziałach. Np. dodatkowo w Imperium Sith funkcjonując także rangi Moffa oraz Wielkiego Moffa:

– Moff – gubernator sektora, odpowiedzialny także za jego armię i flotę
– Wielki Moff – tytuł honorowy przyznawany szczególnie zasłużonym dla Imperium