Mapy Gwiezdne

 
Mapa Całej Galaktyki

Mapa Galaktyki

Deep Core – Głębokie jądro galaktyki w którym znajduje się centrum galaktyki. Światy te pozostają co prawda zamieszkane ale z racji dużego zagęszczenia gwiazd w tym regionie szlaki nadprzestrzenne pozostają wyjątkowo trudnymi do wytyczenia, w związku z czym ledwie kilkanaście planet posiada dobre i stale wytoczone szlaki, rzadko także ktokolwiek się tu zapuszcza.

The Core – Światy Środka to planety będące zamieszkiwane od dziesiątek tysięcy lat z najczęściej wysokim poziomem technologicznym. Jedną z takich planet jest Coruscant – uznawana za stolicę Galaktyki i jednocześnie stolica administracyjna Republiki Galaktycznej. Część ze Światów Środka to ojczyste planety ras obcych ale znacząca większość to planety o bardzo wysokim stopniu rozwoju, które jako pierwsze osiągnęły zdolność podróży nadprzestrzennej, to także ten region jest najbardziej zaludnionym w galaktyce.

Colonies – Planety sąsiadujące ze Światami Środka, duża część z nich została skolonizowana około 24 000 BBY, część to ojczyste planety obcych ras, będących pod zdecydowanym wpływem planet z regionu Jądra w związku z czym przez tysiąclecia i tu planety osiągnęły wysoki poziom cywilizacyjny, a kilka z nich samodzielnie przed uzyskaniem kontaktu z planetami jądro osiągnęło zdolność podróży nadprzestrzennej, region ten szybko także wzbogacił się dzięki swojemu położeniu na większości ze szlaków łączących galaktykę z jądrem.

Inner Rim – Region zasiedlony około 20 100 BBY, był przez długi czas uważany za granice znanej galaktyki, aż do odkrycia Expanded Region, przemianowanego potem na Expansion Region, część planet to ojczyste planety obcych ras, nadal pod wpływem planet z jądra. Mieszkańcy tego regionu uważają się wciąż za uprzywilejowanych bliskością centrum galaktyki, choć ci z planet środka niekoniecznie identyfikują Inner Rim jako cywilizowany.

Expansion Region – Region znajdujący się pomiędzy Inner Rim i Mid Rim. Pierwsze odkrycia planet w tym regionie miały miejsce około 20 000 BBY, zasiedlony został jednak dopiero około 17 000 BBY, i kontrole nad nim przejęła wtedy głównie Republika choć planety tego regionu przez wieki jeszcze pozostawały polem walk o władzę i drzemiące tu surowce wpływowych korporacji, które silnie inwestowały w podbój systemów tu położonych.

Mid Rim – Region znajdujący się pomiędzy Outer Rim i Expansion Region. Zarówno surowce jak i populacja tego regionu ustępuje pola pozostałym. Do około 4000 BBY region ten był uznawany granicą galaktyki. W znacznej części w regionie tym dominują rasy obce na słabo rozwiniętych technologicznie planetach. Tutaj najlepiej poczynają sobie piraci, a bogactwo dotyczy zaledwie kilku planet, którym udało się wybić na cięższej niż w innych regionach pracy swoich mieszkańców.

Outer Rim – Region obejmujący dużą ilość planet, zasiedlony dość późno, we władaniu Huttów. Na większości planet Republika/ czy jakakolwiek inna władza nigdy nie istniała, są tu jednak planety będące ostoją praworządności takie jak Mon Calamari czy Taris, duża część tego regionu jest kontrolowana przez Huttów, a jeszcze większa to nieodkryte jeszcze planety bądź próbujące się organizować rządy takie jak Sektor Korporacyjny czyli CSA. Większość Zewnętrznych Rubieży to wciąż jednak słabo rozwinięte technicznie i zacofane światy gdzie prawo rzadko zagląda.

Unknown Regions – Region sąsiadujący z Outer Rim, który przez tysiące lat nieodkryty samodzielnie rozpoczął rozwój technologiczny, dzięki czemu wykształciły się tam takie cywilizacje jak Chissów, Killików, Ssi-ruuków czy Vagaari będące całkowicie odmiennymi od tych pod wpływami Ludzi z własną technologią i kulturą. Region ten to 15 procent Galaktyki, i duża jego część nadal jest nieodkryta, niewiele jednak wciąż inwestuje się w odkrywanie systemów w tym sektorze galaktyki, także z uwagi na obawy przed możliwym spotkaniem odciętych od galaktyki przez wieki niebezpiecznych ras.

Wild Space – Region będący po przeciwległej stronie Outer Rim względem Unknown Regions. Nazwa tego regionu odnosi się także do wszelkiej przestrzeni poza opisanymi powyżej regionami. Jedną z nielicznych cywilizowanych planet w Wild Space pozostaje chociażby odległe Kamino, Adumar czy Kesh. Nikt dotąd nie zdecydował się na rozpoczęcie intensywnej eksploracji tego regionu galaktyki, nieliczne zarejestrowane szlaki nawigacyjne uczęszczane są bardzo rzadko.

Przydatne Mapy

Region Chiss Ascendency | Przestrzeń Huttów | Szlak Hydiański | Kessel Run | Corellian Run | Inny podział regionów Galaktyki | Mapa Outer Rim z sektorami