Galaxy Quotes

Lis 182015
 

WookieeSmash-EotEPo dłuższej przerwie od aktualizacji na portalu dziś dodany został całkowicie nowy dział, który znacząco rozwija walkę wręcz, w podobny sposób, jak wcześniej rozwinięty został dział dotyczący walki z dystansu. W nowym dziale Walka Wręcz odnajdziecie więc informacje o systemie walki wręcz z podziałem technik walki wręcz na poszczególne kategorie/rodzaje sztuk walki możliwych do opanowania i podanym systemem bonusowych punktów.

Poza nowym działem drobne aktualizacja w dwóch innych: do Grywalnych Ras dodana została też jedna nowa rasa (wybitnie zresztą z walką wręcz związana): Echani. Drobnej aktualizacji uległ też dział Statki Kosmiczne, gdzie dodane zostały cztery nowe modele statków: FT-3C Imperium, Spearpoint, SGS-S1 Condor oraz Plug-6 heavy fighter.

Sty 052015
 

Drugi tegoroczny update zasad gry. Przede wszystkim rozbudowany i to znacząco został dział Statystyki, gdzie teraz każdy może zapoznać się z przelicznikami i zasadami działania poszczególnych statystyk i umiejętności co powinno ułatwić zrozumienie mechaniki gry wszystkim zainteresowanym. Dodatkowo do działu Grywalne Rasy dodane zostały cztery nowe rasy, w tym: Anx, Sakiyan, Skakoan oraz Toydarian. Także do działu Statki Kosmiczne dodane zostały cztery nowe jednostki wraz z opisami, są to trzy myśliwce: B-28 Extinction-class bomber, PT-7/Raven starfighter, Rampart Mk. IV, a także krążownik BSX-5 Dreadnaught. Znaczącej przebudowie uległ także dział Broń, gdzie dodane zostały nowe opisy i gdzie uzupełnione zostały też modele broni, łącznie dodanych zostało około 50 nowych modeli broni blasterowej. Poza tym uaktualnionych zostało też wiele obrazków znajdujących się w poszczególnych działach.

Sty 032015
 

Nowy rok witamy pierwszym poważniejszym updatem zasad gry w postaci kompletnie przebudowanego działu statki kosmiczne, gdzie poza licznymi, nowymi modelami doszły także opisy wszystkich jednostek, uaktualnione i poprawione zostały także osiągi i statystyki wszystkich statków. Poza działem statki kosmiczne aktualizacji uległy też inne działy (przede wszystkim naprawa obrazków i drobne poprawki), w tym dział Grywalne Rasy, do którego doszła jedna nowa rasa: Aleena.