Walka z dystansu

 

mandStrzelanie z różnorodnej broni dystansowej pozostaje stale podstawowym sposobem prowadzenia walki w całej Galaktyce.

Prawie każdy galaktyczny poszukiwacz przygód potrafi więc strzelać i posługiwać się którąś z broni dystansowych. Bronią dystansową może być zarówno klasyczny pistolet blasterowy, karabinek jonowy, jak i snajperka, czy wyrzutnia rakiet lub prosty i prymitywny łuk.

W tym dziale znajdziesz informacje dotyczące poszczególnych specjalizacji w broni dystansowej oraz tego w jaki sposób można awansować w umiejętnościach strzeleckich postaci oraz doskonalić swoje możliwości w korzystaniu z wszelkiego rodzaju broni dystansowej.

System doświadczenia i rozdysponowywania punktów

Każdy z graczy ma możliwość rozdawania punktów w system opanowywania poszczególnych rodzajów broni dystansowej. Awansowanie w strzeleckiej formie twojej postaci odbywa się wraz ze zdobywaniem punktów doświadczenia i awansowaniem o kolejne poziomy. Każdy zdobyty punkt walki z dystansu twojej postaci to jednocześnie jeden punkt do wydania w jedną z pięciu kategorii strzeleckiej, którymi są: pistolet, karabin, broń ciężka, snajperka oraz broń specjalna. Każdy dodatkowy punkt wydany w jedną z tych kategorii to wyższy poziom tej umiejętności twojej postaci podczas korzystania z tego rodzaju broni.

System walki i kategorie

System walki przy pomocy broni dystansowej jest szczegółowo opisany w dziale statystyki. Specjalizacja w poszczególnych kategoriach modyfikuje jednak w znaczący sposób poziom umiejętności walki z dystansu. Im więcej punktów zainwestowanych w daną kategorię tym większy bonus do całościowej walki z dystansu. Przykładowo: gracz, który posiada walkę z dystansu 10 i wszystkie 10 punktów zainwestował w kategorię Pistolet podczas walki uzyskuje łączną walkę z dystansu na poziomie 15.

Poszczególne kategorie dzielą umiejętności na różne rodzaje broni:

Pistolet – odpowiada za umiejętność władania zwykłym pistoletem, pistoletem typu hold-out oraz ciężkim pistoletem blasterowym.

Karabin – odpowiada za umiejętność władania karabinkami oraz karabinami blasterowymi wszelkiego typu.

Shotgun – odpowiada za umiejętność władania shotgunami oraz scattergunami wszelkiego rodzaju.

Broń ciężka – odpowiada za umiejętność posługiwania się ciężkimi, samopowtarzalnymi i stacjonarnymi karabinami oraz wyrzutniami rakiet, a także ciężkimi karabinami maszynowymi.

Snajperka – odpowiada za umiejętność strzelania z broni snajperskiej rodzaju blasterowego, a także konwencjonalnego i innego.

Specjalna – odpowiada za umiejętność władania nietypowym ekwipunkiem, takim jak: miotaczem ognia, granatami i nietypowymi wyrzutniami. W przypadku tej kategorii jeśli inwestowane są w nie punkty to gracz otrzymuje w konkretny rodzaj broni, np. Kusze, Łuki, Miotacze ognia, czy Granaty – w zależności od tego którymi się posługuje/posługiwał w trakcie fabuły. W przypadku tej kategorii można wydać więcej punktów niż 30, lecz nigdy więcej niż 30 w jeden rodzaj broni.

Limity form walki oraz bonusy

Każda z kategorii posiada sztywny limit punktowy. Powyżej tego limitu nie można już wydawać więcej punktów na daną kategorię strzelecką. Na każdą z kategorii wydać można więc maksymalnie 30 punktów. Każdy punkt walki z dystansu to 1 punkt do wydania na jedną z 5 kategorii, tak więc już posiadając 30 punktów walki z dystansu można osiągnąć mistrzostwo w posługiwaniu się bronią jednej kategorii.

Inwestując w dowolną kategorię strzelecką punkty twoja postać otrzymuje bonus do walki z dystansu. Maksymalny bonus to +70%. Oznacza to, że posiadając walkę z dystansu 40 oraz 20 punktów zainwestowanych w Karabin podczas strzelania z karabinu twoja rzeczywista walka z dystansu wynosić będzie 60 i tyle wliczone zostanie do ataku twojej postaci. Pozwala to na wzmocnienie postaci podczas korzystania z dobrze opanowanej przez nią broni. Przy braku punktów wydanych w daną kategorię i posługiwaniu się taką bronią postać otrzymuje natomiast karny, ujemny modyfikator.

Tabela
 Liczba punktów w kategorii Modyfikator do walki z dystansu Modyfikator do obrażeń
 0  – 50%   1x
 1  – 25%   1x
 2  0%   1x
 3  0%   1x
 4 + 10%   1x
 5 + 10%   2x
 6 + 10%   2x
 7 + 10%   2x
 8 + 20%   2x
 9 + 20%   2x
 10 + 20%   3x
 12 + 25%   3x
 14 + 30%   3x
 16 + 35%   3x
 18 + 40%   3x
 20 + 45%   4x
 22 + 50%   4x
 24 + 55%   4x
 26 + 60%   4x
 28 + 65%   4x
 30 + 70% do walki z dystansu

 

  4x