Mapy Gwiezdne

 
Mapa Całej Galaktyki

Mapa Galaktyki

Głębokie Jądro – Głębokie Jądro Galaktyki, w którym znajduje się samo centrum Galaktyki. Jest to strefa na środku galaktycznej mapy. Nieliczne światy w tym regionie pozostają zamieszkane, ale z racji dużego zagęszczenia gwiazd szlaki nadprzestrzenne pozostają wyjątkowo trudnymi do wytyczenia, w związku z czym ledwie kilkanaście planet posiada tak naprawdę dobre i bezpieczne lokalizacje. W regionie tym znajduje się kilka istotnych planet – największą sławą i największymi wpływami cieszy się pozostający w strefie wpływów Republiki System Teta – ze stolicą w Empress Teta (Koros Major). Ogółem jest to jednak region raczej groźny i dość  rzadko także ktokolwiek się tu zapuszcza.

Jądro/Światy Jądra (zwane też Planetami Środka) – To region posiadający planety będące zamieszkiwane od dziesiątek tysięcy lat, z jednocześnie najczęściej bardzo wysokim poziomem technologicznym. Jedną z takich planet jest Coruscant – uznawana za stolicę Galaktyki, jednocześnie stolica administracyjna Galaktycznej Republiki. Część ze Światów Jądra to ojczyste planety antycznych ras obcych (jak np. Columus), ale znacząca większość to planety zdominowane przez Ludzi, o bardzo wysokim stopniu rozwoju, które jako pierwsze osiągnęły zdolność podróży nadprzestrzennej. Jest to region kontrolowany przez Republikę, a także obszar najbardziej zaludniony w całej Galaktyce, który powszechnie uznaje się za ostoję wszelkiej cywilizacji. Jest tu najwięcej planet-miast i dominują tu tzw. Założyciele Jądra, czyli światy-założyciele Galaktycznej Republiki: Alderaan, Alsakan, Anaxes, Axum, Bezha Dwa, Brentaal IV, Caamas, Chandrila, Corellia, Duro, Esseles, Humbarine, Kuat, Rendili, Rhinnal, Shawken, Tepasi i Coruscant.

Kolonie – Region, który obejmuje planety bezpośrednio sąsiadujące ze Światami Jądra. Duża część z nich została skolonizowana już około roku 24 000 BBY, a część to ojczyste planety obcych ras, będących pod zdecydowanym wpływem planet z regionu Jądra. W związku z tym przez tysiąclecia i tu planety osiągnęły wysoki poziom cywilizacyjny, a kilka z obcych cywilizacji zrobiło to samodzielnie, jeszcze przed uzyskaniem kontaktu z innymi planetami. Kiedy planety Jądra osiągnęły zdolność podróży nadprzestrzennej region ten szybko także wzbogacił się dzięki swojemu kluczowemu położeniu – jedyna droga poza Jądro prowadzi bowiem przez Kolonie. Jedną z najbardziej wpływowych ras są tu Arkanianie, znajduje się tu też słynny Sektor Tapani, czy obszar wpływów Neimoidian.

Wewnętrzne Rubieże – Region zasiedlony około roku 20 100 BBY, który był przez długi czas uważany za granice znanej Galaktyki, aż do odkrycia Obszaru Ekspansji. Część planet Wewnętrznych Rubieży, to ojczyste planety różnych obcych ras, nadal jednak pod wpływem planet z Jądra. Mieszkańcy tego regionu uważają się wciąż za uprzywilejowanych bliskością centrum Galaktyki, choć ci z planet środka niekoniecznie identyfikują ten region, jako wybitnie cywilizowany. Wewnętrzne Rubieże nie są tez pod całkowitą kontrolą Republiki i znaleźć można tu już również niezależne, choć małe rządy, jak np. Konsorcjum Hapan. Szczególnie południe i wschód tego regionu pozostają niespecjalnie połączone z Jądrem.

Obszar Ekspansji – Region znajdujący się pomiędzy Wewnętrznymi i Środkowymi Rubieżami. Pierwsze odkrycia planet w tym regionie miały miejsce około roku 20 000 BBY, wyraźniej region ten zasiedlony został jednak dopiero około 17 000 BBY. Kontrole nad nim przejęła wtedy głównie Galaktyczna Republika, choć planety tego regionu przez wieki jeszcze pozostawały polem walk o władzę. W regionie tym znajduje się duża liczba planet ojczystych ras obcych, nie ma tu jeż też zbyt dużej populacji i pojawiają się pierwsze dzikie i bardziej niebezpieczne systemy. Obszar ten był też miejscem inwazji Mandalorian w czasie słynnych Wojen Mandaloriańskich i wiele planet ucierpiało tu z ich ręki, jak np. Cathar.

Środkowe Rubieże – Region znajdujący się pomiędzy Obszarem Ekspansji i Zewnętrznymi Rubieżami. Zarówno surowce, jak i populacja tego regionu ustępują pola pozostałym i życie nie należy tu do najłatwiejszych. Do około 4000 BBY region ten był uznawany za praktyczną granicę Galaktyki. W znacznej części w regionie tym dominują rasy obce na słabo rozwiniętych technologicznie planetach. Na wschodzie znajduje się granica Przestrzeni Huttów, a na północy pierwsze planety kontrolowane przez Mandalorian. Świetnie poczynają tu sobie piraci, a większe bogactwo dotyczy zaledwie kilku planet, którym udało się wybić na cięższej niż w innych regionach pracy mieszkańców. Swoje liczne przyczółki posiada tu jednak także Republika, która weszła tu w kontakt z licznymi obcymi rasami. Takimi światami są np. Ando, Glee Anselm, Kashyyyk, Trandosha, Iridonia, Ithor, Malastare, czy cały Sektor Bothan, który jest kontrolowany przez wysoce rozwiniętą i wpływową rasę Bothan.

Zewnętrzne Rubieże – Bardzo rozległy region obejmujący bardzo dużą ilość planet i nieposiadający też wyraźnych granic. Zewnętrzne Rubieże zostały zasiedlone dość późno, w dużej części pozostają też jednak we władaniu Huttów, którzy sami są starożytną rasą i których cywilizacja jest starsza od cywilizacji Republiki. Życie bardzo różni się tu w zależności od konkretnego sektora i systemu. Obecność Republiki jest tu skromna, lecz są tu planety będące ostoją praworządności m.in takie, jak Mon Calamari, Dantooine, Sluis Van, Muunilinst, Eriadu, Telos IV, Raxus, Christophsis, czy (kiedyś) Taris. Duża część tego regionu jest kontrolowana przez Huttów, a jeszcze większa to nieodkryte jeszcze planety bądź próbujące się organizować rządy, jak np. Hegemonia Ciutric. Północ Zewnętrznych Rubieży jest natomiast bardzo wyraźnie zdominowana przez Imperium Sith, które posiada tu swoje kluczowe systemy oraz planety – w tym Korriban, czy stolicę Imperium, Dromund Kaas. Na Zewnętrznych Rubieżach odnaleźć można też ojczyznę Mandalorian. Większość Zewnętrznych Rubieży to wciąż jednak raczej rozwinięte technicznie i zacofane światy, gdzie prawo jest prawem pięści. To też obszar, gdzie często dochodzi do konfliktów.

Nieznane Regiony – Ogromny obszarowo region sąsiadujący z Zewnętrznymi Rubieżami, który przez nieodkryty przez tysiące lat samodzielnie rozpoczął swój technologiczny rozwój. Dzięki temu wykształciły się tu samodzielne cywilizacje, jak te należące do Chissów, Killików, Ssi-ruuków czy Vagaari, będące całkowicie odmiennymi od tych znajdujących się pod wpływem Ludzi. Region ten to ponad 15 procent całej Galaktyki i duża jego część nadal jest nieodkryta. Znajduje się tu też tajemnicze Wieczne Imperium ze stolicą na Zakuul, czy obszar planet kontrolowany przez Czarowników z Rhand. W praktyce niewiele jednak wciąż inwestuje się w odkrywanie systemów w tym regionie Galaktyki. Mieszkańcy cywilizowanego centrum rzadko tu zaglądają, a bardziej stały kontakt utrzymywany jest zaledwie z kilkudziesięcioma systemami w tym regionie.

Dzika Przestrzeń – Region będący po przeciwległej stronie Zewnętrznych Rubieży względem Nieznanych Regionów. Nazwa tego regionu odnosi się także do wszelkiej przestrzeni kosmicznej poza opisanymi powyżej regionami i często używa się jej na określenie niezbadanego kosmosu. Jest to strefa z nielicznymi gwiazdami, gdzie nie ma jeszcze zbyt wielu szlaków gwiezdnych. Republika posiada tu szczątkową obecność i jest obecna np. na Aeten II. Jednymi z cywilizowanych planet w tym obszarze pozostają chociażby Kamino, czy Adumar i Teth. Jest tu też wiele światów pogrążonych w częściowej lub kompletnej izolacji, jak Kalee, Weik, Kesh, czy Yanibar. Istnieją tu też zupełnie samodzielne rządy, które rozwinęły się w odcięciu i nie kontaktują się z resztą Galaktyki – jak np. Wspólnota Morellian, czy grupa planet kontrolowana przez rasę Trianii, a także świat należący do krwiożerczych Iskallonich. Nikt dotąd nie zdecydował się na rozpoczęcie intensywnej eksploracji tego regionu Galaktyki, nieliczne zarejestrowane szlaki nawigacyjne uczęszczane są zaś bardzo rzadko.

Inne przydatne mapy

Region Dominium Chissów | Przestrzeń Huttów | Szlak HydiańskiOkolice Kessel | Szlak Corelliański | Inny podział regionów Galaktyki | Mapa Zewnętrznych Rubieży z sektorami