Galaxy Quotes

Grywalne Rasy

 

Poniżej zamieszczone rasy są wszystkimi grywalnymi rasami dla postaci graczy w Galaxy Star Wars PBF. Każda podana poniżej rasa posiada krótki opis i podstawowe informacje, a także możliwą przynależność frakcyjną. Poza nimi w świecie gry spotkać można niezliczone inne istniejące rasy obce Gwiezdnych Wojen, które jednak nie są grywalne z powodów fabularnych lub kwestii zachowania kanoniczności wydarzeń.

I Rasy a klasy postaci i frakcje

W tym dziale znajdziesz listę wszystkich grywalnych las. Zwróć jednak uwagę na ich przynależność. To właśnie ona określa czy dana rasa jest dostępna dla danej frakcji. Kolejną sprawą jest to, że istnieją klasy postaci, które mogą być grywalne tylko dla niektórych ras. Tak jest w przypadku Imperial Guard, którym można grać jedynie będąc Człowiekiem lub Sithem. Pozostałe klasy nie mają przypisanych do siebie ras, chyba, że modyfikuje to pole przynależność. I tak np. nie możesz zacząć gry Mon Calamarim w Imperium Sith. Jeżeli jednak twoja postać rasy Mon Calamari w trakcie gry, fabularnie zdoła dołączyć do Imperium i stać się jego zwolennikiem to wtedy twoja frakcja ulegnie zmianie. Przynależność określa więc wyłącznie kwestię frakcji początkowej twojej postaci.

II Rasy i ich punkty życia

Każda rasa posiada swój bazowy poziom punktów życia. Do tego bazowego poziomu punktów życia dodawane są też inne współczynniki, które razem określają żywotność twojej postaci, poniżej znajdziesz informację dotyczącą bazowego poziomu punktów życia dla każdej z poniższych ras:

15: Kushiban, 30: Aleena, Chadra-Fan, Jawa, Squib, Tynnan, 50: Aing-Tii, Bith, Celegian, Cosian, Drall, Ewok, Fosh, Frigosian, Ithorian, Mrlssi, Muun, Rasa Yody, Selkath, Snivvian, Toydarian, Utai, Xexto, 75: Abednedo, Anomid, Aqualish, Arcona, Bardottan, Bothan, Cerean, Chiss, Człowiek, Draethos, Dug, Duros, Falleen, Gran, Ishi Tib, Kaminoan, Kel Dor, Khil, Koorivar, Lutrillian, Mikkian, Miraluka, Mon Calamari, Neimoidian, Nimbanel, Pacithhip, Sullustan, Theelin, Togruta, Twi’lek, Ugnaught, Voss, Vuvrian, Zeltron, 100: Anzati, Arkanian, Caamasi, Defel, Echani, Gank, Gungan, Harch, Kubaz, Lepi, Mirialan, Ongree, Pyke, Ryn, Sakiyan, 150: Chev, Delphidian, Krevaaki, Nautolan, Quermian, Rodian, Sathari, Skakoan, Tholothian, Ubese, Umbaran, Zygerrian, 200: Chagrian, Givin, Gotal, Kalleran, Kyuzo, Pau’an, Selonian, Pantoran, Sluissi, Verpine, Vurk, 250: Cathar, Chevin, Clawdite, Devaronian, Gree, Kitonak, Melitto, Noghri, Nosaurian, Quarren, Rattataki, Sith, Tusken Raider, Vratix, Yaka, 400: Besalisk, Chistori, Drabatan, Gand, Kaleesh, Klatooinian, Lannik, Ortolan, Swokes Swokes, Yarkora, 500: Baragwin, Colicoid, Geonosian, Iktotchi, Shistavanen, Tognath, Trandoshan, Trianii, Weequay, Zabrak, 600: Advozse, Anx, Barabel Feeorin, Gamorrean, Nikto, Shi’ido, Yuuzhan Vong, 500: Dashade, Houk, Talz, Togorian, T’suur, Wookiee, 650: Dowutin, Gigoran, Herglic, Abyssin, Flesh Raider, 750: Amani, Hutt, Neti, Thisspiasian, Whipid, 900: Lamproid, Yuzzem, 1800: Duinuogwuin, 8000: Gen’Dai, Shard

Poniższe 160 ras będzie w trakcie gry uzupełniane w ramach potrzeby o kolejne, nowe. Rasy mają także podane punktowe bonusy w postaci punktów statystyk i umiejętności dodawanych automatycznie na początku gry każdej postaci zgodnie z wyborem rasy. Bonusy te są sztywne i otrzymywane niezależnie od wybranej klasy postaci. Rasy w spisie uszeregowane zostały w porządku alfabetycznym.</a