Podręcznik gry

 

Galaxy Star Wars PBF jest jednym z niewielu pbfów (gier typu Play By Forum) w świecie Gwiezdnych Wojen w Polskiej sieci. Jest opracowane takb by odtwarzać realia świata Gwiezdnych Wojen i swoją ilością lokacji, graczy, frakcji, czy możliwości niemal całkowicie przenieść graczy w świat Star Wars, w którym sami podejmują oni decyzje o swojej przyszłości. By rozpocząć grę wystarczy zarejestrować się na forum. Podczas gry natomiast najważniejsze jest, by gracz starał się wczuwać i jednocześnie poprawnie odgrywać swoją postać, a także by się pielęgnować i dbać o klimat całej rozgrywki. Poniższy Podręcznik to podstawa gry i zbiór wszystkich głównych zasad rozgrywki na Galaxy PBF. Integralną częścią zasad są też wszystkie pozostałe działy na Portalu. W miarę postępów w mechanice gry podręcznik ulega edycji i stopniowemu unowocześnieniom.
Działy
I. Wstęp
II. Początek Gry
III. Rozgrywka
IV. Dekalog

Wstęp

Świat Galaxy to oczywiście świat Gwiezdnych Wojen w wybranym punkcie czasowym, który określa w którym miejscu historii Gwiezdnych Wojen gra aktualnie się toczy (obrazek z aktualną datą rozgrywki, czyli zegarem gry znajduje się na stronie głównej forum). Dla osób lepiej zaznajomionych z Uniwersum Star Wars i jego linią czasową nie będzie zagadką w jakich czasach aktualnie toczy się rozgrywka, niemniej dla osób znających Gwiezdne Wojny tylko z filmów czy z jeszcze skąpszych źródeł pomocne okażą się pomoce w postaci artykułów na Forum w Holobanku, opisujących wydarzenia obecnie się rozgrywające.

Jako PBF z gruntu kanoniczny Galaxy trzyma się wydarzeń opisywanych w różnych źródłach dot. Gwiezdnych Wojen (Filmów, Książek, Komiksów), i stąd jest też dobrym pomysłem stamtąd czerpać wiedzę o okresie, polecamy także Encyklopedie Internetowe takie jak: Ossus czy anglojęzyczną Wookiepedię. Obecnie rozgrywka na forum już od dłuższego czasu toczy się w erze Starej Republiki oraz wydarzeń poprzedzających wydarzenia opisywane w grze MMORPG Star Wars: The Old Republic. Poszczególne działy, w tym także frakcje, technologia oraz klasy są specjalnie zaprojektowane z myślą o epoce, w której aktualnie przebywają gracze na Galaxy PBF.

I. System Gry

System Galaxy jest systemem autorskim. Na pewno nie jest to stuprocentowe d20, czy d6, istnieje tu pewna doza powiązań z tymi systemami, tak jak i zapożyczenia od systemu znanego z gry komputerowej Knights of The Old Republic 1 i 2. Całość jest jednak głęboko zmodyfikowana na potrzeby prowadzenia dynamicznej rozgrywki forumowej, w związku z tym wprowadzony został szereg uproszczeń, a także obecne są pewne rozwiązania nieobecne w innych systemach. Na najbardziej ogólnym poziomie cały system polega na ciągłej interakcji z mistrzem gry, który stale prowadzi rozgrywkę gracza w systemie 1 post gracza, 1 post mg, 1 post gracza… Rozgrywka ma miejsce we wspólnej przestrzeni dla wielu graczy i na forach-planetach, gdzie poszczególni gracze mogą spotykać się i wchodzić między sobą w interakcje, jeśli znajdą się w jednym miejscu w tym samym czasie. Więcej szczegółów na temat samej mechaniki znajdziecie w działach Statystyki oraz Klasy postaci, gdzie wyczerpująco omówiona została mechanika rozgrywki.

II. Lokacje

Na Galaxy PBF lokacje podzielone są na te większe (fora będące działami) skupiające te mniejsza (tematy), przykładowo, na planecie Tatooine istnieją tematy takie jak: Powierzchnia, Orbita (standardowo dla wszystkich planet) a także Mos Eisley, Mos Espa, Obozowiska Tuskenów i wiele, wiele innych. Wszystkie lokacje charakteryzowane są za pomocą kanonicznych informacji pochodzących z szeroko pojętego kanonu Star Wars. Te z lokacji, u których to możliwe posiadają także obrazki ukazujące te lokacje wizualnie, dołączone do postów. Całościowo Galaxy zawiera ponad 650 for będących lokacjami (są to planety, pokłady okrętów, księżyce, stacje kosmiczne, miasta…) ze świata Gwiezdnych Wojen. Na każdym z for znajduje się minimum 5 – 6 tematów charakteryzujących poszczególne lokacje, (choć w wielu przypadkach jest ich znacznie, znacznie wiele więcej). Każda postać zaczyna grę w dopasowanym do karty postaci lub ojczystym dla swojej rasy, lub umówionym z mistrzem gry miejscu wszechświata Star Wars.

Widok planety-lokacji na forum

Jednocześnie każde konto może mieć dostęp tylko i wyłącznie do jednej lokacji. Umożliwia to wytworzenie specyficznej atmosfery gry. Poszczególni gracze nie widzą więc swoich wzajemnych poczynań i sterują tylko sobą, nie mając też wiedzy np. o tym co robi inny gracz w innym miejscu Galaktyki. Mistrz Gry zmienia lokalizację gracza gdy ten zmienia miejsce swego pobytu. Widok for i planet zawiera też najważniejsze informacje na temat planety, takie jak sektor, system, typ powierzchni, rdzenna rasa planety, populacja, stolica, a także rys historyczny w postaci krótkiego opisu – choć każda postać musi fabularnie odgrywać poziom swej wiedzy o danym miejscu stosownie do jej fabularnych możliwości.

III. Sposób gry

Rozgrywka prowadzona jest przez Mistrza Gry, który prowadzi twoją postać. To Mistrz Gry decyduje o tym, co dzieje się z otoczeniem. Każdy gracz posiada kontrolę jedynie nad swoją postacią i nikim innym. Boty (NPC), które napotkamy będą charakteryzowane, opisywane a także będą przemawiały wyłącznie za pomocą opisów Mistrza Gry. Jako, że Świat Gwiezdnych Wojen jest ogromny to spotkamy mnóstwo istot na naszej drodze, zdecydowana większość to oczywiście te, które Mistrz Gry wymyśla na potrzeby rozgrywki. W odpowiednich lokacjach i w odpowiednim czasie spotkamy także postacie kanoniczne, czy to Dartha Malgusa czy Satele Shan, lub wiele, wiele innych postaci opisanych w źródłach Star Wars, które też działały będą zgodnie z opisami Mistrza Gry. Jeśli w tym samym miejscu i w tym samym czasie co my w danej lokalizacji jest też postać innego gracza-użytkownika to możemy także spotkać i ją, oraz wspólnie z nią grać, rozmawiać i wchodzić w złożone interakcje.

IV. Rzuty

Na galaxy, w odróżnieniu od wielu RPG, nie są wykonywane rzuty, a przynajmniej nie w taki sposób, w jaki zwykło się to robić. W wielu przypadkach mistrz gry, gdy wynik danego zdarzenia pozostaje niejasnym, może użyć rzutu by rozstrzygnąć zdarzenie. Jednak większość rozstrzygają same statystyki postaci, posiadające swoje własne przeliczniki (patrz: dział Statystyki) nadrzędna jest także logika linii fabularnej i utrzymanie konwencji rzeczywistego opisu świata Star Wars, element losowy jest więc zasadniczo wtórny wobec zachowania realiów uniwersum. W przypadku gdy walczą ze sobą postacie o bardzo podobnych statystykach lub w przypadku różnych sytuacji losowych GM może jednak używać rzutów i z reguły robi to przy pomocy kości k20.

V. Pola profilu

Pola profilu użytkownika odzwierciedlają statystyki postaci, jej zdolności, i informacje o niej. Poza wymienionymi powyżej istnieje wiele pól profilu, edytowanych w trakcie rozgrywki i grających swoją rolę podczas gry. Większość pól za użytkowników edytuje Mistrz Gry. Podstawowe pola profilu graczy opisane są poniżej:

a) Frakcja – frakcja do której należy gracz wewnątrz gry.

b) Klasa Postaci – klasa postaci gracza (są klasy podstawowe oraz prestiżowe, więcej w dziale klasy postaci).

c) Poziom – poziom odzwierciedla poziom postaci gracza, który wiąże się także z pozostałymi jego statystykami.

d) Statystyki – podstawowe statystyki, są to: siła, sprawność, wytrzymałość, inteligencja, mądrość.

e) Umiejętności – są to umiejętności w które gracz tak jak w statystyki sam dodaje sobie punkty (więcej w dziale statystyki).

f) Specjalna umiejętność – losowa umiejętność otrzymywana na samym początku rozgrywki, będąca cechą specjalną twojej postaci i dająca ci dodatkowe fabularne oraz punktowe bonusy w różnych sytuacjach, kiedy może ci się przydać. Specjalna umiejętność to swego rodzaju wyjątkowa, wrodzona predyspozycja twojej postaci. Jeśli jest to konkretna technika mocy to jest ona dostępna dla twojej postaci od samego początku gry, jednak początkowo jest ona na niskim poziomie skuteczności i wtajemniczenia, a dopiero z czasem możesz używać jej w pełni.

g) Rodzina – pole, które uzupełnia mistrz gry określając pochodzenie gracza, w wypadku gdy gracz napisze trzymający się fabuły wpis w dziale database (kartę postaci) jest to pole edytowalne, które może być zmieniane przez gracza wedle jego założeń i to gracz może wpisywać tu swoich krewnych oraz to, co się z nimi stało (czy np. żyją czy też nie).

h) Predyspozycje mocy – mistrz gry przydziela postaci ich występowanie bądź nie, co decyduje o tym, czy w przyszłości postać może kształcić się i uczyć technik mocy.

i) Poziom midichlorianów – pole wypełniane gdy gracz posiada predyspozycje mocy, poziom midichlorianów może być: niski, średni bądź wysoki.

j) Charakter – pole wypełniane przez gracza na początku gry, decyduje o byciu dobrym bądź złym, a u Jedi / Sith także o stronie mocy. Wraz z grą edytuje i zmienia je Mistrz Gry kierując się oceną zachowań gracza. 10 to postać maksymalnie dobra, -10 to postać maksymalnie zła, a 0 to neutralna. Dodatkowym uzupełnieniem tego pola jest pole „Cechy charakteru”, które wypełnia już za ciebie sam mistrz gry w trakcie twojej rozgrywki.

k) Rok Urodzenia – pole mówiące o tym, kiedy dana postać się urodziła (należy wpisać datę patrząc na aktualnie obowiązującą, np gdy wpiszemy 23 ABY a jest rok 40 ABY, to nasza postać w chwili rozpoczęcia gry będzie miała 17 lat). Dla lat BBY piszemy rok do tyłu. Czyli, jeżeli jest rok 3700 BBY a chcemy by nasza postać miała 20 lat, to urodziła się w roku 3720 BBY itd.

l) Reputacja – pole, które jest odzwierciedleniem reputacji, jaką ma twoja postać w swoich kręgach, grupie, zawodzie i otoczeniu. Im wyższa reputacja tym wyższy szacunek, którym cieszy się twoja postać. Im więcej robisz kompromitujących rzeczy, tym większe prawdopodobieństwo, że twoja reputacja spadnie. Pole to jest często wymagane przy wyborze klas prestiżowych, poza tym ma duży wpływ na możliwości awansu twojej postaci np. w szeregach Zakonu Jedi, Zakonu Sith, czy dowolnej armii oraz flocie.

m) Sława – pole, które informuje jak bardzo znany jesteś w Galaktyce i ile procent mieszkańców cywilizowanej Galaktyki cię zna i kojarzy twoje imię. Pole to jest regulowane przez Mistrza Gry w zależności od tego, jak bardzo stajesz się znany.

n) Formy Walki – pole, które informuje o tym, jakie formy walki (wręcz, z bliska, z dystansu, formy walki mieczem świetlnym) i w jakim stopniu poznała twoja postać.

o) Talenty – pole, które informuje o tym, jakie dodatkowe talenty wraz z postępem w grze wybrała twoje postać, z listy w dziale Talenty.

VI. Sesja

swf02_threespeciesCzas sesji na galaxy ustalany jest dla wszystkich planet i graczy jednocześnie. Nie zmienia to faktu, że pewne okresy czasu omija się, a przez inne przechodzi szybciej, lub wolniej. W dwóch różnych miejscach może panować delikatnie różna strefa czasowa, zwłaszcza jeśli niektórzy gracze szczególnie rzadko odpisują i powoli prowadzą swoją rozgrywkę. Dzięki tej różnicy niezależnie od częstotliwości odpisów wszyscy gracze mogą grać swobodnie i bez stresu. W każdej sesji uczestniczy dowolna ilość graczy, zależna od tego, gdzie dana postać się znajduje i czy są tam także inne postacie graczy. Każda sesja na forum jest prowadzona przez mistrza gry, a posty graczy i ich postaci znajdują się pomiędzy tymi należącymi do GM’a. Ważne, ay pamiętać, że nie można pisać więcej niż jedną wiadomość pomiędzy wiadomościami mistrza gry i należy zawsze czekać na jego odpis. Sesja może być także przeprowadzana dla kilku graczy w tym samym miejscu i kiedy tak się dzieje gracze wpierw piszą po swoim poście, a potem następuje odpis ze strony Mistrza Gry.

VII. Czas gry

Hej, czemu jestem martwy?

Zdarza się, że 2 – 3 i więcej graczy gra dokładnie w tej samej lokacji, jeden znika, i rozgrywka staje w miejscu. Mistrz Gry nie oczekuje na wszystkich graczy w nieskończoność i sesja idzie dalej, bez udziału nieobecnego gracza by nie blokować rozgrywki. Regułą jest w tym wypadku, że czeka się na gracza 48 godzin. Tak samo ma się rzecz w stosunku do kanonicznych wydarzeń, jeśli nagle znikniemy z forum i nie będziemy odpisywać a rozgrywka pójdzie naprzód postać przestanie uczestniczyć w wydarzeniach. Zachowanie regularności w grze jest najważniejsze w sytuacji, kiedy gramy z innymi graczami, nie zmuszamy ich wtedy do czekania na nas. Regułą jest też i to, że ponad tygodniowa nieobecność powinna być przez gracza usprawiedliwiana – inaczej jego postać może zostać automatycznie skasowana – także po to, aby nie blokować innym możliwości gry. Rejestrując się w grze bądź więc przygotowany do regularnej gry, jeden odpis w fabule raz na kilka dni to minimum, aby móc prowadzić ciągłą i spójną rozgrywkę w Galaxy Star Wars PBF.

VIII. Pisanie Postów

Gra na galaxy polega na grze poprzez pisanie postów, w którym opisujemy czyny i działania naszej postaci. Posty pisane przez nas na forum, decydują i sterują tylko, i wyłącznie jedną postacią użytkownika. Posty muszą współgrać i odpowiadać na rozgrywkę i fabułę jaką prowadzi dla nas Mistrz Gry. Długość postów i charakter odpisów zależy tylko i wyłącznie od użytkownika. Mogą to być posty jednozdaniowe, mogą to być posty długości jednej lub więcej stron A4. Wszystkie posty powinny być natomiast zrozumiałe, pozbawione błędów ortograficznych, a opis powinien prowadzony być w pierwszej osobie, choć trzecioosobowa narracja również jest na forum dozwolona. Również od danego użytkownika zależy czy opisywał on będzie życie wewnętrzne swej postaci, czy też skupi się tylko na samych czynach i kwestiach mówionych. Mistrz Gry dostosowuje się do użytkownika w odpisach, starając się wyjść naprzeciw oczekiwaniom każdego z graczy i nie narzuca swojego stylu. Poszczególni Mistrzowie Gry na forum mają swój sposób prowadzenia narracji i Mistrz Gry często jest dopasowywany do gracza względem jego upodobań co do stylu gry.

– Posty użytkownik pisze jedynie w jednej lokacji, czyli jednym temacie naraz, przemieszczenie się do innego miejsca potwierdzić musi mistrz gry, instruując użytkownika gdzie dalej ma pisać. Po każdym poście niezbędne jest odczekanie aż Mistrz Gry odpisze nam, dalej prowadząc fabułę do przodu. Panuje reguła 1 post gracza > 1 post mistrza gry > 1 post gracza > 1 post mistrza gry itd.

IX. Rola Mistrza Gry

Mistrz Gry na Galaxy jest głównym sprawcą i narratorem rozgrywki. Na Galaxy niedopuszczalne jest – jak na wielu innych forach – samodzielne decydowanie o wydarzeniach czy posunięciach innych osób, nie można więc opisywać za mistrza gry świata ani tym bardziej decydować co robią inni. Albowiem to Mistrz Gry opisuje miejsca, wydarzenia i wszystko co widzi postać. To Mistrz Gry steruje z pomocą postów innymi postaciami, tzw. NPC lub Botami, czyli wszystkimi postaciami poza postaciami graczy. Słowa, czyny i relacja innych postaci do naszej będzie przekazywana poprzez opisy Mistrza Gry. Jeżeli graczowi szczególnie zależy na jakiejś informacji musi zawrzeć to w poście pisząc np. „rozglądam się za śladami żywych istot”, czy „staram się dostrzec jakie jest jej nastawienie” itd. – wtedy w kolejnym odpisie Mistrz Gry umieści odpis, wyjaśnienie i opis tego co postać użytkownika dostrzegła, zgodnie ze statystykami, jakie posiada jego postać. Mistrz gry poza odpisami przenosi również postać z miejsca na miejsce, czyli z jednej planety na drugą, gdy ta podróżuje. Każdy GM jest także stróżem porządku na forum, oraz edytuje pola profilu użytkowników, w których zawarte są informacje na temat ich postaci. Nieliczne pola, takie jak pola ekwipunku czasem pozostają do edycji dla użytkowników, wpisywanie tam jednak tego, co fabularnie nie znalazło się w posiadaniu postaci jest karalne, tak jak samodzielna zmiana avatara, czy innych fabularnych pól profilu.

– Jedynym w pełni dowolnie edytowalnym polem na Galaxy (w ramach zachowania oczywistych zasad kultury) jest podpis gracza.

X. Język w grze

Na Galaxy obowiązują zasady opisane w Dekalogu Galaxy poniżej. Są to zasady szacunku i kulturalnej wymiany zdań. Jeżeli chodzi o rozgrywkę, w ramach fabularnego odgrywania postaci dozwolone są wszelkie niezbędne zabiegi odnoszące się do wydarzeń wewnątrz gry. Słownictwo w postach rozgrywki powinno być również dostosowane do realiów Gwiezdnych Wojen oraz stanu świadomości naszej postaci. Nie możemy mówić ani działać postacią na bazie nieznanych nam informacji. To że znane jest nam zakończenie bitwy z zewnętrznych źródeł – takich jak encyklopedie Star Wars – nie upoważnia do irracjonalnych dla postaci zachowań i działań. Tak samo zabronione jest posługiwanie się dziwacznym i nie związanym z Star Wars slangiem czy określeniami nieobecnymi w świecie gry. Pomimo, że Ty znasz książki z serii „Władca Pierścieni” – w świecie gry one nie istnieją, itd. W grze wszystkie przekleństwa i reakcje powinny być też reakcjami waszej postaci, a nie twoimi. Polskie wulgaryzmy i inne tego typu określenia bez związku z uniwersum będą psuć klimat i w niektórych przypadkach GM może zwrócić ci uwagę byś zmienił sposób swojego postępowania.

– Im więcej odwołujących się do świata Star Wars elementów językowych – tym lepiej. Staraj się zmieniać przekleństwa, anegdoty, czy powiedzenia na takie, które odnoszą się do rzeczy występujących w uniwersum Gwiezdnych Wojen, w tym celu możesz przeszukiwać źródła dot. Gwiezdnych Wojen, czy szukać informacji o powiedzeniach i językach faktycznie istniejących w świecie.

Początek Gry

I. Rejestracja

W trakcie gry na forum powinniśmy zapoznać się ze wszystkimi informacjami obecnymi na stronie. Do samego rozpoczęcia rozgrywki wystarczający jest jednak dział Szybki start. Najważniejszy Podręcznik – właśnie czytasz, istotne są także działy Statystyki oraz Klasy Postaci, z czasem niezbędne okażą się także i inne podstrony. By zacząć rozgrywkę trzeba zarejestrować się na forum i wypełnić wszystkie niezbędne do tego pola. Gra na forum wymaga też aktywacji i wypełnienia wszystkich dodatkowych pól użytkownika oraz zrobienia avatara dla postaci – co robią Mistrzowie Gry. Opcjonalne jest podanie numeru GG lub skontaktowanie się poprzez naszą stronę na Facebooku, by Mistrz Gry mógł powiadomić o aktywowaniu postaci (co z reguły trwa około doby) lub o ewentualnych błędach w formularzu rejestracyjnym. Jeśli któreś z pól zostało źle wypełnione, brakuje go lub postać nie spełnia wymagań rozgrywki Mistrz Gry skontaktuje się z Tobą proponując zmiany i alternatywy. Każda nowa postać to nowe konto, a jej nick to imię twojej postaci. Tym samym kiedy twoja postać zginie, twoje konto jest blokowane, a by znowu kontynuować rozgrywkę będziesz musiał założyć nowe – będące jednocześnie nową postacią w świecie gry.

– Nazwa użytkownika to imię twojej postaci i powinno pasować w swoim brzmieniu do realiów gry!

– Każdy użytkownik może mieć tylko jedno aktywne konto i grać można tylko jedną postacią jednocześnie z uwagi na ograniczony czas Mistrzów Gry!

II. Projektowanie Postaci

Szykując się do gry na Galaxy PBF powinniśmy mieć zamysł i całościowy projekt naszej postaci. Po pierwsze postać musi trzymać się zasad i klimatu Gwiezdnych Wojen. Sith będący rasy Jawa z pewnością nie uzyska akceptacji mistrza gry, dlatego koniecznym jest przeczytanie wszystkich dostępnych informacji odnośnie ras, klas i frakcji, tak by postać nie zawierała błędów lub fabularnych i kanonicznych niespójności. Wszystkie grywalne rasy w dziale o tej samej nazwie mają wypisane możliwe dla siebie frakcje. Przy rejestracji musimy podać: rasę, frakcję, klasę postaci oraz wiek. Dla każdej postaci trzeba mieć też swój własny pomysł, Mistrz Gry oczywiście prowadzi rozgrywkę, sugeruje zadania, misje i fabułę na tle wydarzeń świata Gwiezdnych Wojen – bez własnego zamysłu i projektu postać nie pociągnie jednak daleko, dla każdej z postaci powinieneś więc mieć opracowane cele i jej dążenia, by potem łatwo przekładać je na grę na forum. Jeżeli chcesz uczestniczyć w wojnie to weź jedną z zaangażowanych w wojnę frakcji, jeśli chcesz polować na innych rób niezależną postać, która w przyszłości dołączy do Gildii Łowców Nagród itd. Jeśli natomiast zależy ci na wyrównaniu sił na forum, po doinformowaniu się o dysproporcji graczy w konkretnych frakcjach sięgnij po frakcję z mniejszą ilością graczy. Wielość ras, charakterów i pochodzenia postaci urozmaica i czyni grę przyjemniejszą.

III. Pierwsze posty

Po tym jak twoja postać zostanie aktywowana na forum pozostaje ci już tylko zacząć rozgrywkę. W tym celu wystarczy wejść do działu – planety, na której rozpoczynasz grę, odnaleźć odpowiedni temat, jak na przykład miasto czy powierzchnia i samodzielnie napisać posta wprowadzającego. Mogą być to dosłownie dwa słowa, czyli np. „Rozglądam się”, może być to opis jak nasza postać ląduje świeżo na planecie przybywając skądś i po coś lub cokolwiek innego. Pierwszy post uruchamia i rozpoczyna grę i jest ważnym wprowadzeniem. Po nim nastąpi odpis Mistrza Gry, następnie rozgrywka prowadzona będzie naprzemiennymi postami Mistrz Gry – Gracz – Mistrz Gry – Gracz i tak cały czas. Ważne jest by nie pisać w wielu lokacjach naraz – gdyż każda postać występuje jedynie w jednej osobie, a także by swoimi działaniami rozwijać fabułę i tworzyć coraz ciekawszy opis kolejnych posunięć naszej postaci.

IV. Startowe statystyki i Ekwipunek

Każdy gracz dostaje na początek pewien ekwipunek zgodny z frakcją, rasą i tym co zostało wypełnione przez niego w formularzu. Np. każdy z Jedi dostaje na start miecz świetlny, pewną ilość kredytów, szaty Jedi oraz komunikator i statek kosmiczny należący do Zakonu. Ekwipunek dany innym będzie się jednak różnił, standardowo jest to jednak blaster lub vibronóż i pewna ilość kredytów (waluty) oraz dostosowane do rasy i frakcji ubranie. By zajrzeć do swojego ekwipunku wchodzimy na swój profil. Wszystkie postacie zaczynają grę z poziomem 0, wyjątkiem mogą być jednak gracze-weterani, którzy otrzymali określone nagrody. Informacje na temat tych nagród dla weteranów znajdują się na portalu, w dziale Heroic. Postacie z początku z reguły nie potrafią pilotować statków i maszyn, jeżeli jednak zawrzemy w naszej karcie postaci iż nasza postać posiadła takie zdolności wcześniej – wtedy uzyska je już od początku rozgrywki. Poprzez kartę postaci możesz dodać też swojej postaci np. dodatkowych zdolności językowych. Każdy z wrażliwych na moc Jedi lub Sith posiada też od początku startowe moce – informacje o nich znajdziesz w dziale Techniki Mocy. Wszystkie postacie są oczywiście śmiertelne, każda z postaci dysponuje też siłą stosowną do swojej rasy oraz swoich statystyk. Istnieją jednak naturalne bariery siły i tak nasz Chadra-fan nawet z siłą na poziomie 30 nie zniszczy raczej betonowej ściany, będzie za to np. potencjalnie doskonale strzelał z blastera.

– Jeśli zyskujesz w grze przedmioty, statki lub własność, możesz to równie dobrze stracić, pod tym względem gra jest symulacją prawdziwego życia.

– Postać, którą przez okres dwóch tygodni nie będzie napisany jeden post może zostać automatycznie skasowana.

V. Karty Postaci

Na forum istnieje dział Database, w którym każdy chętny gracz może zamieścić tło i opis historii swojej postaci. Jest to nieobowiązkowe, aczkolwiek o wiele lepiej osadza postać gracza w świecie. Za dobrze napisane karty przyznawane są premie w postaci dodatkowych poziomów dla postaci. Jeżeli natomiast nie zdecydujemy się napisać karty postaci, wtedy Mistrz Gry samodzielnie może wprowadzać do rozgrywki naszą rodzinę itd. zgodnie z własnym wyczuciem i zamysłem. Karty postaci mogą równocześnie stać się dziennikiem gracza, są bowiem edytowalne w postaci tematów, w ten sposób nawet gdy postać zginie możesz mieć i stworzyć interesujący opis jej życia, który umieszczony może nawet zostać na stronie tego Portalu w postaci newsa. Za takie publikacje również są różnego rodzaju premie na forum dla kolejnych postaci. Żywoty najbardziej interesujących i najsłynniejszych postaci są też opisywane i trafiają do specjalnego działu – galerii sław – na forum, Archives.

Rozgrywka

I. Czas Rozgrywki

Gra na Galaxy PBF toczy się w czasie rzeczywistym. Opisujemy bieżące wydarzenia i czyny postaci, którą sterujemy. Rok gry zmienia się co pewien czas i jest wówczas aktualizowany na obrazku zegara gry na forum. W grze, dane zdarzenia mają swoje miejsce w określonym czasie, i nie będą trwać, czekać na gracza w nieskończoność. Bitwy czy inne rzeczy przemijają, nawet z dnia na dzień, chociażby z powodu prowadzenia tej samej misji dla większej ilości graczy, lub po prostu przez zmianę sytuacji. W razie zaistnienia przypadku gdy wiele osób gra w jednym temacie naraz mile widziane jest umawianie się z Mistrzem Gry na daną porę by dalej prowadzić sesję. Jeżeli gracz ma mało czasu na grę, powinien poinformować o tym Mistrza Gry, wtedy ten nie będzie go uwzględniał podczas planowania zbiorowych misji i questów, zamiast tego prowadząc dla niego oddzielną rozgrywkę, która nie spowolni innych, którzy zmuszeni byliby do oczekiwania na jego odpisy.

II. Wiek postaci i fizjologia

Postacie w grze starzeją się standardowo tzn. jeżeli rozpocząłeś rozgrywkę w roku 3700 BBY, a postać na wstępie ma już 20 lat, to logicznym jest, że w 3680 BBY, twój wiek wyniesie 40 lat. Procesy starzenia się mogą być zwalniane a nawet wykluczane przez użytkowników mocy dzięki odpowiednim technikom. Średnia życia poszczególnych ras różni się i jest podana w dziale Grywalne Rasy na Portalu. Sprawa z fizjologią jest częściowo ominięta w grze, nikt nie wymaga by postać każdego dnia w realu jadła i piła jeśli wydarzenia te obejmują ledwie dwa, lub trzy posty w grze. Kiedy jednak nadchodzi noc postać gracza powinna położyć się spać, co jakiś czas symbolicznie chociaż postacie powinny także pić i jeść. Jeżeli z kolei znajdziemy się na pustyni lub w miejscu pozbawionym wody lub pożywienia, po pewnym czasie naturalnie zagrażać naszej postaci będzie śmierć z głodu i pragnienia. Również przedłużająca się walka i akcja bez odpoczynku postaci wpłynie ujemnie na jej świeżość i siły – częściowo negować te efekty można inwestując w umiejętność wigor.

III. Miejsce Gry

Na Galaxy lokacje to poszczególne planety z Gwiezdnych Wojen. Są one najczęściej wzorowane na ich ukazaniu w książkach, filmach czy innych kanonicznych źródłach uniwersum. Na każdej planecie znajdują się minimum cztery lokacje w postaci tematów. Gracz może przechodzić z jednej do drugiej lokacji pisząc „kieruje się do /nazwa/” – musi to być jednak fabularnie możliwe. Nie skierujemy się do kryjówki piratów, jeżeli nie wiemy gdzie ona jest, nie polecimy na orbitę bez statku kosmicznego, ani nie teleportujemy się do komnaty imperatora z ominięciem pałacowych korytarzy i straży stojących przed wejściem. Poza planetami-lokacjami są też księżyce, asteroidy, komety, bazy kosmiczne, stacje kosmiczne czy nawet pokłady dużych statków, miasta i budowle. Mistrz gry pokłady większych statków kosmicznych, także tych, których właścicielem jest gracz również przekształca w oddzielne lokacje w postaci for lub działów.

– Miejscem gry nie jest sanktuarium, database, databank i wszystkie inne działy na forum poza twoją fabularną lokacją.

IV. Poruszanie się po świecie

Gracz bez żadnego sprzętu chodzi na piechotę. I należy pamiętać że nie jest to zbyt szybki ruch. Po miastach gracz powinien starać przemieszczać się albo własnym śmigaczem albo śmigaczem-taksówką, w innym wypadku przemieszczenie się będzie trwało dłużej, a czasem nawet nie będzie możliwe. By przemieścić się z planety na planetę, potrzebny jest statek z hipernapędem, pilot znający się na pilotażu i nieraz trochę czasu, który zajmuje podróż. Latać statkiem, możesz zarówno w przestrzeni, na orbitach lub na powierzchni (nad nią). Zdarzenia w przestrzeni kosmicznej odbywają się w tematach orbita planety, której znajdują się najbliżej, tak samo podczas lotu nadprzestrzennego nadal piszesz w temacie „orbita” planety, którą opuszczasz. Istnieją też działy, które są całymi sektorami lub systemami kosmicznymi i wtedy – jeśli już się tam znajdziesz – będziesz pisał w dziale „Przestrzeń kosmiczna”.

– Jeśli właśnie pojawiłeś się na nowej planecie to do ciebie należy napisanie pierwszego postu w dziale orbita.

Jeśli chcesz przeczekać resztę lotu nadprzestrzennego i np. nie chcesz już rozmawiać z załogantami albo opisywać kolejnych działań to zawrzyj to w swoim odpisie, pisząc np. „kładę się spać do czasu wyjścia z nadświetlnej”.

V. Interakcja z postaciami innych graczy

Grając w olbrzymim świecie gry co chwilę spotkasz inne postacie sterowane przez Mistrza Gry. Będą to mieszkańcy uniwersum, od przypadkowych przechodniów, którym nie będzie poświęcane zbyt wiele miejsca, których jednak uruchomić możesz zaczepiając ich i poznając więcej informacji na ich temat, po łowców nagród, najemników, żołnierzy, rodzinę twojej postaci, kanoniczne postaci ze świata Star Wars, modele droidów różnej maści, czy stworzeń pozbawionych inteligencji. Poza sterowanymi przez Mistrza Gry postaciami prawdopodobnie na swojej drodze w czasie przygód spotkasz także postacie innych użytkowników. By to się stało wystarczy, że obaj znajdziecie się na tej samej planecie, w tym samym temacie i w tym samym miejscu i czasie. Wtedy należy wchodzić w interakcję zgodnie ze spójnością fabuły. To, że znasz tą osobę z internetu albo z prawdziwego życia, nie znaczy, że wasze postacie wiedzą o sobie cokolwiek. Podczas prowadzenia gry przez Mistrza Gry dla więcej niż jednej osoby w jednym temacie rozgrywka wygląda tak: Post gracza 1, Post gracza 2, Post MG, Post gracza 1, Post gracza 2, Post MG. Ważne jest wyraźne oddzielanie kwestii mówionych od wykonywanych działań, jeśli chcesz możesz kwestie mówione pisać od myślnika, lub pochylonym tekstem, ułatwi to tobie i innym orientację w tym co robisz.

– Pisanie więcej niż jednej odpowiedzi, lub tworzenie dialogów bez przeplatania ich odpowiedziami Mistrza Gry jest możliwe. Mistrz Gry musi jednak udzielić pozwolenia na sam dialog, bez przeplatania go własnymi postami. Może też przerwać go, gdy wydarzy się coś nowego, co będzie miało wpływ na obydwu graczy.

VI. Walka i starcia

W grze wielokrotnie włączysz się w walkę z innymi postaciami. Będą to zarówno postacie sterowane przez gracza jak i konta innych graczy. Podczas walki najważniejsze jest dokładne opisywanie swoich czynów, statystyki są uwzględniane przez Mistrza Gry i następnie w kolejnych postach pisze nam on o wynikach naszych działań a także reakcji przeciwnika. Poza zwracaniem uwagi na zdolności naszej postaci w walce powinniśmy także brać pod uwagę stopień zaawansowania przeciwnika, tak by wiedzieć kiedy lepiej nie narażać się na śmierć i rychłą porażkę. Podczas pojedynków i walk z innymi postaciami gracze opisują swoje działania w dowolnej kolejności, następnie Mistrz Gry podaje rezultaty i tak do zakończenia walki. Również nie inaczej ma się sprawa z walkami w kosmosie, czy to za sterami myśliwca, czy też jako oficer dowodzący większymi jednostkami. Gracz wpierw opisuje co czyni, lub jakie wydaje rozkazy, następnie o rezultatach dowiaduje się z odpisów Mistrza Gry. Wraz z walką, zwłaszcza przedłużającą się wzrośnie stopień zmęczenia postaci a także i możliwych obrażeń. To właśnie wyczerpanie i rany mogą mieć też kluczowy efekt dla ostatecznego wyniku walki. Więcej na temat zasad walki i tego, jak oblicza się rezultat starć każdego rodzaju znajdziesz w dziale Statystyki.

– O tym, który gracz wykona swój atak wcześniej decyduje to, który ma wyższą inicjatywę (patrz -> dział Statystyki: inicjatywa).

VII. Rozwój postaci

Postaci rozwijają się zdobywając doświadczenie (expa). Doświadczenie przyznawane jest za sukcesy twojej postaci i duży wpływ na nie ma twoja klasa oraz wykonywany przez ciebie zawód. Kucharz będzie otrzymywał punkty doświadczenia za np. udane gotowanie, a Rycerz Jedi za wykonanie misji i wygrany pojedynek itd. Wraz z uzyskiwanymi kolejnymi poziomami użytkownik otrzyma kolejne punkty do rozdysponowania. Poza systemem rozwoju statystyk postać awansuje także w polach takich jak Reputacja czy Sława, pojawiają się także niestandardowe dodatkowe umiejętności, które opisane mogą zostać w polu „inne” oraz nasza postać może uzyskiwać coraz to nowe tytuły. U Jedi i Sith postacie rozwijają także swoje zdolności szermiercze oraz powiększają swój arsenał technik mocy. Postacie poznawać mogą kolejne języki obcych ras (standardowo każda postać na początku operuje Basiciem i językiem swojej rasy) a także zaznajamiać się z zasadami inżynierii, konstruowania i projektowania przeróżnej technologii. Nie ma ograniczeń innych niż fantazja. Zasadniczo jednak im wyższy poziom postaci tym powolniej się awansuje, trudniej też zdobyć doświadczenie. Poziomy powyżej czterdziestego i wyżej często wymagają miesięcy gry by je osiągnąć i spędzenia nieraz całych lat w uniwersum. Protezy, blizny, defekty i zmiany na ciele mogą być zapisywane lub nawet zamieszczane na nowym avatarze postaci. Ponieważ możliwy jest też transfer świadomości z pomocą pewnych technik mocy i urządzeń również rasa twojej postaci w skrajnych przypadkach ulec może zmianie. Standardowo najwięcej doświadczenia nabiera się podczas walki – oczywiście jeśli gra się postacią nastawioną na udział w niej. Dla innych barierami są różnego rodzaju osiągnięcia. Jeśli np. grasz inżynierem to doświadczenie otrzymasz za wykonanie określonych projektów, sukcesy i ogólne sprawdzenie się w swoim zawodzie.

– Kiedy twoja postać umrze w grze, kolejną będziesz zaczynał na powrót od zerowego poziomu.

– Informacje o tym jak rozdysponowujesz punkty za poziom powinieneś zawrzeć w oddzielonym miejscu od fabuły swojego posta w grze, lub przekazać poprzez prywatną wiadomość wysłaną Mistrzowi Gry na forum.

VIII. Komunikacja poza grą

Poza lokacją do gry na forum otrzymasz także dostęp do innych działów, równie ważnych i ciekawych. Sanktuarium służy rozmowom i podtrzymywaniu życia towarzyskiego z innymi graczami – użytkownikami forum. Pisane tam posty mogą być na dowolny temat. Praxeum jest natomiast oddzielnym miejscem gdzie gracze sami organizować mogą sesje rpg wewnątrz tematów, sesje te są oddzielne do reszty gry. Holobank zawiera informacje na temat historii świata Gwiezdnych Wojen oraz biografie niektórych postaci. Database służy za bank kart postaci wszystkich postaci graczy, którzy zdecydują się takowe karty stworzyć, a także jest miejscem, gdzie zaznajomisz się z archiwami, w których zapisano czyny największych postaci w historii gry. Poza nimi otrzymasz także dostęp do Forum twojej frakcji gdzie możesz poza grą wymieniać myśli, pisać i kontaktować się z innymi użytkownikami skupionymi w tej samej co ty frakcji – wraz ze zmianą frakcji, stracisz dostęp do starego forum frakcji i uzyskasz dostęp do nowego forum frakcji. Inne działy specjalne to dział Holonews, gdzie w formie tematów i postów dowiesz się, co aktualnie dzieje się w Galaktyce, oraz Shadownet, gdzie zaznajomisz się ze zleceniami łowców głów na głowy graczy i innymi zadaniami zlecanymi przez samych użytkowników. Na forach tych obowiązują te same podstawowe prawa Galaxy jak kultura wypowiedzi i inne, szczególnie względem innych osób na forum, które w tych działach nie są już postaciami ze świata gry, lecz sobą z rzeczywistego świata. Poza forum do komunikacji służy także Galaxowy kanał Discorda oraz Shoutbox znajdujący się na dole forum. Zarówno na Discordzie, jak i w Shoutboxie obowiązują wszystkie podstawowe zasady kultury dotyczące Galaxy PBF.

– Za porządek w grze, jak i poza nią odpowiedzialny jest mistrz gry lub wyznaczony przez niego moderator, który może karać użytkownika za wulgarne, niekulturalne, czy utrudniające grę i interakcję innym zachowanie.

IX. Kontakt z Mistrzem Gry

Jeśli masz trudności z którymś z elementów rejestracji lub z czymś innym skontaktuj się z nami na forum poprzez prywatną wiadomość, na naszym kanale Discord, poprzez naszego Facebooka lub poprzez GG. W sprawach dotyczących Galaxy PBF kontaktuj się za założycielem gry – GM’em. Zakazane jest kontaktowanie się z mistrzami gry w sprawie wątpliwości bez zapoznania się ze wszystkimi zasadami na stronie. Nie wolno także ponaglać Mistrzów Gry, wypytywać ich o szczegóły scenariusza czy irytować Mistrzów Gry ciągłymi ponagleniami o kolejne odpisy. Nie radź się też Mistrzów Gry tylko kontaktuj z innymi graczami, a przede wszystkim samemu staraj się zastanawiać i planować dalsze posunięcia swojej postaci. Powinno unikać się również pisania w postach w tematach gry informacji spoza rozgrywki. Zamiast tego używaj w tym celu systemu prywatnych wiadomości na forum lub pisz do nas przez Discord lub na Shoutboxie. Szanuj czas Mistrza Gry i innych użytkowników. Miej też świadomość, że im więcej czasu zajmiesz GMowi swoimi dodatkowymi pytaniami, tym mniej będzie on potem miał by odpisywać ci w grze. Najmilej widziane do kontaktu z adminami jest forum poprzez prywatne wiadomości lub Discord. Możesz też skontaktować się z nami poprzez Facebooka, wysyłając prywatną wiadomość na nasz profil.

Dekalog Galaxy
Najważniejszy, skrótowy regulamin (pełen regulamin dostępny w dziale FAQ na Forum)

I – Używasz kulturalnego języka i tak samo się zachowujesz
II – Szanujesz innych użytkowników i administratorów
III – Samemu nie dajesz sobie Avatara, podpis nie może być zbyt długi/wulgarny
IV – Nie tworzysz samodzielnie tematów na forum w tematach gry
V – Nie piszesz za postaci innych użytkowników, ani NPC, nie decydujesz za innych
VI – Nie piszesz więcej niż jednego posta między postami Mistrza Gry
VII – Piszesz tylko i wyłącznie w jednym temacie naraz
VIII – Nie decydujesz o wydarzeniach, lecz tylko o swojej postaci
IX – Nie niszczysz atmosfery w grze niefabularnymi zachowaniami
X – Pilnujesz przyjaznej i sprzyjającej grze atmosfery na forum i na Discordzie/naszym FB

Kwestie Praw Autorskich: Rasy, duża część botów, statki, planety, historia (nie zawsze, zwłaszcza jeśli nie ma wzmianek o tych czasach nigdzie), bronie, droidy, frakcje oraz kasty są oparte w większości na Gwiezdnych Wojnach (na tyle ile to możliwe). Do wszystkich nazw własnych prawa posiada Lucasfilm ltd. lub inny prawny właściciel wskazany przez licencjodawcę. Zasady napisane przez GM Ostatnia Wersja 1.9 z 23 maja 2019 roku. Aktualne do pokazania się nowszej wersji. Wszelkie prawa do samych zasad czy ich fragmentów posiada Galaxy PBF. Chyba że jest to nazwa, zdjęcie lub cokolwiek co istnieje w świecie Star Wars wtedy prawa posiada Lucasfilm, lub inny prawny właściciel wskazany przez licencjodawcę. Administratorzy, właściciele gry Galaxy nie ponoszą żadnych korzyści materialnych z prowadzenia strony. Kopiowanie i rozmieszczanie bez zgody autora publicznie powyższych zasad i informacji na całym portalu, grozi konsekwencjami.