Podręcznik

 

Galaxy Star Wars PBF jest grą PBF (typu Play By Forum) w świecie Gwiezdnych Wojen. Jest opracowane tak, aby odtwarzać realia świata Gwiezdnych Wojen i swoją ilością lokacji, graczy, frakcji, czy możliwości niemal całkowicie przenieść graczy w świat Star Wars, w którym sami podejmują oni decyzje o swojej przyszłości. By rozpocząć grę wystarczy zarejestrować się na forum gry. Podczas samej rozgrywki natomiast najważniejsze jest, by gracz starał się wczuwać i jednocześnie poprawnie odgrywać swoją postać, a także by starał się pielęgnować i dbać o klimat całej rozgrywki. Poniższy Podręcznik to podstawa gry i zbiór wszystkich głównych zasad rozgrywki na Galaxy PBF. Integralną częścią zasad są też wszystkie pozostałe działy na Portalu. W miarę rozwoju gry podręcznik ulega edycji i stopniowemu unowocześnieniom.

Działy
I. Wstęp
II. Początek Gry
III. Rozgrywka
IV. Regulamin

Wstęp

Świat Galaxy Star Wars PBF to oczywiście świat Gwiezdnych Wojen w wybranym punkcie czasowym, który określa w którym miejscu historii Gwiezdnych Wojen gra aktualnie się toczy. Obrazek z aktualną datą rozgrywki, czyli zegarem gry znajduje się na stronie głównej forum, po prawej stronie. Jako PBF z gruntu kanoniczny Galaxy PBF trzyma się wydarzeń opisywanych w różnych źródłach dot. Gwiezdnych Wojen (Filmów, Książek, Komiksów), i stąd też dobrym pomysłem jest stamtąd czerpać wiedzę o okresie. Polecamy także Encyklopedie Internetowe takie jak: Ossus czy anglojęzyczną Wookiepedię. Obecnie rozgrywka na forum już od długiego czasu toczy się w erze Starej Republiki oraz wydarzeń poprzedzających wydarzenia opisywane w grze Star Wars: The Old Republic. Poszczególne działy, w tym technologia oraz klasy są specjalnie zaprojektowane z myślą o epoce, w której aktualnie przebywają gracze.

I. System Gry

System Galaxy jest systemem autorskim. Nie jest to d20, czy d6, ani system rodem z gier wydawnictwa Fantasy Flight Games. Istnieje tu pewna doza powiązań z tymi systemami oraz z systemem rozwoju postaci w grach z serii KOTOR. Całość jest jednak głęboko zmodyfikowana na potrzeby prowadzenia dynamicznej rozgrywki forumowej, w związku z tym wprowadzony został szereg uproszczeń, a także obecne są pewne rozwiązania nieobecne w innych systemach. Na najbardziej ogólnym poziomie cały system polega na ciągłej interakcji z mistrzem gry, który stale prowadzi rozgrywkę gracza w systemie 1 post gracza, 1 post mg, 1 post gracza… Rozgrywka ma miejsce we wspólnej przestrzeni dla wielu graczy i na forach-planetach, gdzie poszczególni gracze mogą spotykać się i wchodzić między sobą w interakcje, jeśli znajdą się w jednym miejscu w tym samym czasie. Więcej szczegółów na temat samej mechaniki rozwoju postaci znaleźć można natomiast w działach Umiejętności oraz Klasy postaci, gdzie wyczerpująco omówiona została mechanika rozgrywki.

II. Lokacje

W naszej grze lokacje podzielone są na te większe (fora będące działami) skupiające te mniejsza (tematy), przykładowo, na planecie Tatooine istnieją tematy takie jak: Powierzchnia, Orbita (standardowo dla wszystkich planet) a także Ulice Mos Eisley, Obozowiska Tuskenów i wiele, wiele innych. Wszystkie lokacje charakteryzowane są za pomocą kanonicznych informacji pochodzących z szeroko pojętego kanonu Star Wars. Te z lokacji, u których to możliwe posiadają także obrazki ukazujące te lokacje wizualnie, dołączone do postów. Całościowo Galaxy zawiera ponad 1500 for będących lokacjami (są to planety, pokłady okrętów, księżyce, stacje kosmiczne, miasta…) ze świata Gwiezdnych Wojen. Na każdym z for znajduje się minimum 5 tematów charakteryzujących poszczególne lokacje, (choć w wielu przypadkach jest ich znacznie, znacznie wiele więcej). Każda postać zaczyna grę w dopasowanym do karty postaci lub ojczystym dla swojej rasy, lub umówionym z mistrzem gry miejscu wszechświata Star Wars.

Widok jednej z planet na forum z perspektywy Mistrza Gry

Jednocześnie każde konto może mieć dostęp tylko i wyłącznie do jednej lokacji. Umożliwia to wytworzenie specyficznej atmosfery gry. Poszczególni gracze nie widzą więc swoich wzajemnych poczynań i sterują tylko sobą, nie mając też wiedzy np. o tym co robi inny gracz w innym miejscu Galaktyki. Mistrz Gry zmienia lokalizację gracza gdy ten zmienia miejsce swego pobytu, np. leci na nową planetę. Widok for i planet zawiera też najważniejsze informacje na temat planety, takie jak sektor, system, typ powierzchni, rdzenna rasa planety, populacja, stolica, a także rys historyczny w postaci krótkiego opisu – choć każda postać musi fabularnie odgrywać poziom swej wiedzy o danym miejscu stosownie do jej fabularnych możliwości.

III. Sposób gry

Posty graczy we wspólnej sesji na forum

Rozgrywka prowadzona jest przez Mistrza Gry, który prowadzi twoją postać. To Mistrz Gry decyduje o tym, co dzieje się z otoczeniem. Każdy gracz posiada kontrolę jedynie nad swoją postacią i nikim innym. Boty (NPC), które napotkamy będą charakteryzowane, opisywane a także będą przemawiały wyłącznie za pomocą opisów Mistrza Gry. Jako, że Świat Gwiezdnych Wojen jest ogromny to spotkamy mnóstwo istot na naszej drodze. Zdecydowana większość to oczywiście te, które Mistrz Gry wymyśla na potrzeby rozgrywki. W odpowiednich lokacjach i w odpowiednim czasie spotkamy także postacie kanoniczne, czy to Dartha Malgusa czy Satele Shan, lub wiele innych postaci opisanych w źródłach Star Wars, które też działały będą zgodnie z opisami Mistrza Gry. Jeśli w tym samym miejscu i w tym samym czasie w danej lokalizacji jest też postać innego gracza-użytkownika to możesz spotkać także i ją oraz wspólnie z nią grać, rozmawiać i wchodzić w interakcje.

IV. Rzuty

Na Galaxy, w odróżnieniu od wielu innych gier RPG losowość jest mocno ograniczona. Na pierwszym miejscu stoi Mechanika, która rzuty przewiduje jedynie w bardzo niewielkiej liczbie sytuacji. W niektórych przypadkach Mistrz Gry, kiedy wynik danego zdarzenia pozostaje niejasnym, może użyć dodatkowego rzutu by rozstrzygnąć zdarzenie. Jednak większość rozstrzygają same punkty Umiejętności zdobyte dzięki poziomom. Nadrzędna jest także logika linii fabularnej i utrzymanie konwencji rzeczywistego opisu świata Star Wars, element losowy jest więc zasadniczo wtórny wobec zachowania realiów uniwersum.

V. Pola profilu

Pola profilu użytkownika odzwierciedlają Umiejętności postaci, jej zdolności, i zawierają informacje o niej. Poza wymienionymi powyżej istnieje wiele pól profilu, edytowanych w trakcie rozgrywki i grających swoją rolę podczas gry. Większość pól za użytkowników edytuje Mistrz Gry. Podstawowe pola profilu graczy opisane są poniżej:

a) Frakcja – frakcja do której należy gracz wewnątrz gry. Jej zmiana w czasie gry należy do Mistrza Gry.

b) Klasa Postaci – klasa postaci gracza, którą na początku i w czasie przejścia na Klasę Prestiżową wybiera sam gracz.

c) Poziom – poziom odzwierciedla poziom postaci gracza, który wiąże się z jego zdolnościami. Decyduje o nim Mistrz Gry.

e) Umiejętności – są to Umiejętności, w które gracz sam dodaje sobie punkty i które dzielą się na Kategorie.

f) Umiejętności Specjalne – losowe umiejętności otrzymywane na samym początku rozgrywki, będące cechami specjalnymi twojej postaci i dające ci dodatkowy bonus. Każda postać otrzymuje dwie takie umiejętności. Pierwsza z nich jest bonusem punktowym lub techniką mocy (taka możliwość występuje wśród posługujących się mocą). Druga jest bardziej fabularnym i miękkim talentem.

 • Umiejętności Specjalne dotyczące konkretnych Umiejętności (np. Spostrzegawczość) dają 10 punktów w tę Umiejętność, a także zwiększają szybkość nauki w danej dziedzinie
 • W przypadku Umiejętności Specjalnych będących technikami mocy ignorowane są wymagania punktowe: takiej mocy postać może używać od razu

g) Rodzina – pole, które uzupełnia gracz określając pochodzenie swojej postaci. W przypadku gdy gracz stworzy kartę postaci treść może być edytowana. Jest to pole edytowalne, które może być zmieniane przez gracza wedle jego założeń i to gracz może wpisywać tu swoich krewnych oraz to, co się z nimi stało (czy np. żyją czy też nie). Także Mistrz Gry może edytować je w czasie gry.

h) Predyspozycje mocy – mistrz gry przydziela postaci ich występowanie bądź nie, co decyduje o tym, czy w przyszłości postać może kształcić się i uczyć technik mocy. Wszystkie postacie o klasie postaci związanej z używaniem mocy otrzymują je od początku. Pozostali mają 33% szansy na uzyskanie predyspozycji mocy.

i) Poziom midichlorianów – pole wypełniane gdy gracz posiada predyspozycje mocy, poziom midichlorianów może być: niski, średni bądź wysoki lub bardzo wysoki i jest losowany przez Mistrza Gry. Poziom ten decyduje o ilości mocy, które można poznać i ma pewne znaczenie także podczas fabuły i rozgrywki.

j) Strona mocy – pole wypełniane przez gracza na początku gry, decyduje o byciu dobrym bądź złym, czyli o stronie mocy postaci. Wraz z grą edytuje i zmienia je Mistrz Gry kierując się oceną zachowań gracza. 10 to postać maksymalnie dobra, -10 to postać maksymalnie zła, a 0 to neutralna. Dodatkowym uzupełnieniem tego pola są pola „Natura” oraz „Cechy charakteru”, które wypełnia już za ciebie sam mistrz gry w trakcie twojej rozgrywki.

k) Rok Urodzenia – pole mówiące o tym, kiedy dana postać się urodziła (należy wpisać datę patrząc na aktualnie obowiązującą, np gdy wpiszemy 23 ABY a jest rok 40 ABY, to nasza postać w chwili rozpoczęcia gry będzie miała 17 lat). Dla lat BBY piszemy rok do tyłu. Czyli, jeżeli jest rok 3700 BBY a chcemy by nasza postać miała 20 lat, to urodziła się w roku 3720 BBY itd.

l) Reputacja – pole, które jest odzwierciedleniem reputacji, jaką ma twoja postać w swoich kręgach, grupie, zawodzie i otoczeniu. Im wyższa reputacja tym wyższy szacunek, którym cieszy się twoja postać. Im więcej robisz kompromitujących rzeczy, tym większe prawdopodobieństwo, że twoja reputacja spadnie. Pole to jest często wymagane przy wyborze klas prestiżowych, poza tym ma duży wpływ na możliwości awansu twojej postaci np. w szeregach Zakonu Jedi, Zakonu Sith, czy dowolnej armii oraz flocie.

m) Sława – pole, które informuje jak bardzo znany jesteś w Galaktyce i ile procent mieszkańców cywilizowanej Galaktyki cię zna i kojarzy twoje imię. Pole to jest regulowane przez Mistrza Gry w zależności od tego, jak bardzo stajesz się znany.

n) Formy Walki – pole, które informuje o tym, jakie formy walki (wręcz, z bliska, z dystansu, formy walki mieczem świetlnym) i w jakim stopniu poznała twoja postać.

o) Wady – pole, które informuje o tym, jakie wady posiada twoja postać (maksymalnie 3), mogą pojawić się one w czasie gry i zazwyczaj związane są z ujemnymi modyfikatorami umiejętności

p) Zalety – pole, które informuje o tym, jaką zaletę posiada postać (maksymalnie 1), może pojawić się w czasie gry i jest związana z dodatkowymi modyfikatorami Umiejętności

VI. Sesja

Czas sesji na galaxy ustalany jest dla wszystkich planet i graczy jednocześnie. Nie zmienia to faktu, że pewne okresy czasu omija się, a przez inne przechodzi szybciej, lub wolniej. W dwóch różnych miejscach może panować delikatnie różna strefa czasowa, zwłaszcza jeśli niektórzy gracze szczególnie rzadko odpisują i powoli prowadzą swą rozgrywkę. Dzięki tej różnicy niezależnie od częstotliwości odpisów wszyscy gracze mogą grać bez stresu. W każdej sesji uczestniczy dowolna ilość graczy, zależna od tego, gdzie dana postać się znajduje i czy są tam także inne postacie graczy. Każda sesja na forum jest prowadzona przez Mistrza Gry, a posty graczy i ich postaci znajdują się pomiędzy tymi należącymi do GM’a. Ważne, aby pamiętać, że nie można pisać więcej niż jednej wiadomości pomiędzy wiadomościami Mistrza Gry i należy czekać na jego odpis. Nie można też pisać w więcej niż jednym temacie naraz. Sesja może być także przeprowadzana dla kilku graczy w tym samym miejscu i kiedy tak się dzieje gracze wpierw piszą po swoim poście, a potem następuje odpis Mistrza Gry.

 • Gra wieloosobowa wymaga znalezienia się w tej samej lokacji i w tym samym czasie przez dwie lub więcej postaci należących do graczy
 • Czas ogólny wyznacza zegar gry znajdujący się po prawej stronie, u góry forum, gdzie znajduje się podany konkretny rok rozgrywki
 • Dla niektórych graczy czas może płynąć nieco wolniej lub szybciej w zależności od tempa ich odpisów w fabule
VII. Czas gry

Hej, czemu jestem martwy?

Zdarza się, że 2 – 3 i więcej graczy gra dokładnie w tej samej lokacji, jeden znika, i rozgrywka staje w miejscu. Mistrz Gry nie oczekuje na wszystkich graczy w nieskończoność i sesja idzie dalej, bez udziału nieobecnego gracza by nie blokować rozgrywki. Regułą jest w tym wypadku, że czeka się na gracza 48 godzin. Tak samo ma się rzecz w stosunku do kanonicznych wydarzeń, jeśli nagle znikniemy z forum i nie będziemy odpisywać to rozgrywka pójdzie naprzód, a nasza postać przestanie uczestniczyć w wydarzeniach. Zachowanie regularności w grze jest najważniejsze w sytuacji, kiedy gramy z innymi graczami. Odpisując płynnie nie zmuszamy ich wtedy do czekania na nas. Regułą jest też i to, że ponad dwutygodniowa nieobecność powinna być przez gracza usprawiedliwiana – inaczej jego postać może zostać automatycznie skasowana – także po to, aby nie blokować innym możliwości gry. Rejestrując się w grze bądź więc przygotowany do regularnej gry. Jeden odpis w fabule raz na kilka dni to minimum, aby móc prowadzić ciągłą i spójną rozgrywkę.

 • Nieobecność powyżej tygodnia powinna być usprawiedliwiona, powyżej dwóch musi
 • Czas oczekiwania na odpis każdego z graczy w sesji wieloosobowej wynosi 48 godzin
VIII. Pisanie Postów

Gra na galaxy polega na grze poprzez pisanie postów, w którym opisujemy czyny i działania wyłącznie odgrywanej przez nas postaci. Posty pisane przez nas na forum, decydują i sterują tylko, i wyłącznie jedną postacią użytkownika. Posty muszą współgrać i odpowiadać na rozgrywkę i fabułę jaką prowadzi dla nas Mistrz Gry. Długość postów i charakter odpisów zależy tylko i wyłącznie od użytkownika. Mogą to być posty jednozdaniowe, mogą to być posty długości jednej lub więcej stron A4. Wszystkie posty powinny być natomiast zrozumiałe, pozbawione błędów ortograficznych, a opis powinien prowadzony być w pierwszej osobie, choć trzecioosobowa narracja również jest na forum dozwolona. Również od danego użytkownika zależy czy opisywał on będzie życie wewnętrzne swej postaci, czy też skupi się tylko na samych czynach i kwestiach mówionych. Mistrz Gry dostosowuje się do użytkownika w odpisach, starając się wyjść naprzeciw oczekiwaniom każdego z graczy i nie narzuca swojego stylu. Poszczególni Mistrzowie Gry na forum mają swój sposób prowadzenia narracji i Mistrz Gry często jest dopasowywany do gracza względem jego stylu gry.

 • Posty pisze się jedynie w jednej lokacji, czyli w jednym temacie naraz. Przemieszczenie się do innego miejsca potwierdzić musi mistrz gry, instruując użytkownika gdzie dalej ma pisać. Po każdym poście niezbędne jest odczekanie aż Mistrz Gry odpisze nam, dalej prowadząc fabułę do przodu
 • Panuje reguła 1 post Gracza > 1 post Mistrza Gry > 1 post Gracza > 1 post Mistrza Gry itd.
IX. Rola Mistrza Gry

Mistrz Gry na Galaxy jest głównym sprawcą i narratorem rozgrywki. Na Galaxy PBF niedopuszczalne jest – jak na wielu innych forach – samodzielne decydowanie o wydarzeniach czy posunięciach innych osób, nie można więc opisywać za mistrza gry świata ani tym bardziej decydować co robią inni. Albowiem to Mistrz Gry opisuje miejsca, wydarzenia i wszystko co widzi postać. To Mistrz Gry steruje z pomocą postów innymi postaciami, tzw. NPC lub Botami, czyli wszystkimi postaciami poza postaciami graczy. Słowa, czyny i relacja innych postaci do naszej będzie przekazywana poprzez opisy Mistrza Gry. Jeżeli graczowi szczególnie zależy na jakiejś informacji musi zawrzeć to w poście pisząc np. „rozglądam się za śladami żywych istot”, czy „staram się dostrzec jakie jest jej nastawienie” itd. – wtedy w kolejnym odpisie Mistrz Gry umieści odpis, wyjaśnienie i opis tego co postać użytkownika dostrzegła, zgodnie ze statystykami, jakie posiada jego postać.

Mistrz Gry poza odpisami przenosi również postać z miejsca na miejsce, czyli z jednej planety na drugą, gdy ta podróżuje. Każdy Mistrz Gry jest teżstróżem porządku na forum, oraz edytuje pola profilu użytkowników, w których zawarte są informacje na temat ich postaci. Nieliczne pola, takie jak Rodzina pozostają do edycji dla użytkowników. Wpisywanie tam jednak tego, co nie jest zgodne z rzeczywistością gry jest karalne, tak jak samodzielna zmiana avatara, czy innych fabularnych pól profilu.

 • To Mistrz Gry odpowiada za opis rozgrywki, świata przedstawionego i zachowania wszystkich postaci niesterowanych przez graczy
 • W określonych sytuacjach Mistrz Gry opisuje też niekontrolowane zachowania, sny, czy wizje postaci graczy
 • Avatary przydziela Mistrz Gry, któremu w każdym momencie można jednak proponować własne grafiki
X. Język w grze

Na Galaxy obowiązują zasady opisane w Regulaminie Galaxy poniżej. Są to zasady szacunku i kulturalnej wymiany zdań. Jeżeli chodzi o rozgrywkę, w ramach fabularnego odgrywania postaci dozwolone są wszelkie niezbędne zabiegi odnoszące się do wydarzeń wewnątrz gry. Słownictwo w postach rozgrywki powinno być również dostosowane do realiów Gwiezdnych Wojen oraz stanu świadomości naszej postaci.

Nie można działać postacią na bazie nieznanych jej informacji pochodzących spoza świata rozgrywki. To że znane jest nam zakończenie bitwy z zewnętrznych źródeł – takich jak encyklopedie Star Wars – nie upoważnia do irracjonalnych dla postaci zachowań i działań. Tak samo zabronione jest posługiwanie się dziwacznym i niezwiązanym z Star Wars slangiem czy określeniami nieobecnymi w świecie gry. Pomimo, że Ty znasz książki z serii Władca Pierścieni – w świecie gry one nie istnieją, itd. W grze wszystkie przekleństwa i reakcje powinny być też reakcjami waszej postaci, a nie twoimi. Polskie wulgaryzmy i inne tego typu określenia bez związku z uniwersum będą psuć klimat i w niektórych przypadkach Mistrz Gry może zwrócić ci uwagę byś zmienił sposób swojego postępowania.

 • Im więcej odwołujących się do świata Star Wars elementów językowych – tym lepiej. Staraj się zmieniać przekleństwa, anegdoty, czy powiedzenia na takie, które odnoszą się do rzeczy występujących w uniwersum Gwiezdnych Wojen, w tym celu możesz przeszukiwać źródła dot. Gwiezdnych Wojen, czy szukać informacji o powiedzeniach i językach faktycznie istniejących w świecie
 • Dokładniejsze opisywanie działań związanych z przemocą i erotyką jest możliwe po wcześniejszych ustaleniach z Mistrzem Gry

Początek Gry

I. Rejestracja

W trakcie gry na forum powinniśmy zapoznać się ze wszystkimi informacjami obecnymi na stronie. Do samego rozpoczęcia rozgrywki wystarczający jest jednak dział Szybki Start. Najważniejszy Podręcznik – właśnie czytasz. Pomóc może ci także Przewodnik stworzony specjalnie z myślą o projektowaniu postaci. Z czasem niezbędne okażą się także i inne podstrony. By zacząć rozgrywkę trzeba zarejestrować się na forum i wypełnić wszystkie niezbędne do tego pola. Gra na forum wymaga też aktywacji i wypełnienia wszystkich dodatkowych pól użytkownika.

Opcjonalne jest skontaktowanie się z nami poprzez naszą stronę na Facebooku, czy nasz kanał Discorda by Mistrz Gry mógł powiadomić o aktywowaniu postaci (co z reguły trwa około doby) lub o ewentualnych błędach w formularzu rejestracyjnym. Jeśli któreś z pól zostało źle wypełnione, brakuje go lub postać nie spełnia wymagań rozgrywki Mistrz Gry skontaktuje się z Tobą proponując zmiany. Każda nowa postać to nowe konto na forum, a jej nick to imię twojej kolejnej postaci. Tym samym kiedy twoja postać zginie, twoje konto jest blokowane. By dalej kontynuować rozgrywkę nową postacią będziesz musiał założyć nowe konto – będące jednocześnie nową postacią w świecie.

 • Nazwa użytkownika to imię twojej postaci i powinno pasować w swoim brzmieniu do realiów gry
 • Każdy użytkownik może mieć tylko jedno aktywne konto i grać można tylko jedną postacią jednocześnie
II. Projektowanie Postaci

Szykując się do gry na Galaxy PBF powinniśmy mieć zamysł i całościowy projekt naszej postaci. Po pierwsze postać musi trzymać się zasad i klimatu Gwiezdnych Wojen. Wszystkie Grywalne Rasy w dziale o tej samej nazwie mają wypisane możliwe dla siebie frakcje. Przy rejestracji musimy podać: rasę, frakcję, klasę postaci oraz wiek. Dla każdej postaci trzeba mieć też swój własny pomysł. Mistrz Gry prowadzi rozgrywkę, sugeruje zadania, misje i fabułę na tle wydarzeń świata Gwiezdnych Wojen – bez własnego zamysłu i projektu postać nie pociągnie jednak daleko. Dla każdej z postaci powinieneś więc mieć zaplanowane ogólne cele i jej dążenia, by potem łatwo przekładać je na grę na forum. Jeżeli chcesz uczestniczyć w wojnie to weź jedną z zaangażowanych w wojnę frakcji, jeśli chcesz polować na innych rób niezależną postać, która w przyszłości dołączy do Gildii Łowców Nagród itd. Jeśli natomiast zależy ci na wyrównaniu sił na forum, po doinformowaniu się o dysproporcji graczy w konkretnych frakcjach sięgnij po frakcję z mniejszą ilością graczy.

 • Możliwą przynależność danej rasy do frakcji znajdziesz na jej karcie rasy w dziale Grywalne Rasy
 • Możliwe startowe klasy postaci dla danej frakcji znajdziesz w dziale Klasy Postaci
 • Głównym działem służącym za pomoc przy projektowaniu postaci jest Przewodnik
III. Pierwsze posty

Po tym jak twoja postać zostanie aktywowana na forum pozostaje ci już tylko zacząć rozgrywkę. W tym celu wystarczy wejść do działu – planety, na której rozpoczynasz grę, odnaleźć odpowiedni temat, jak na przykład miasto czy powierzchnia i samodzielnie napisać posta wprowadzającego. Mogą być to dosłownie dwa słowa, czyli np. „Rozglądam się”, może być to opis jak nasza postać ląduje świeżo na planecie przybywając skądś i po coś lub cokolwiek innego. Pierwszy post uruchamia i rozpoczyna grę i jest ważnym wprowadzeniem. Po nim nastąpi odpis Mistrza Gry, następnie rozgrywka prowadzona będzie naprzemiennymi postami Mistrza Gry oraz Gracza. Ważne jest by nie pisać w wielu lokacjach naraz – gdyż każda postać występuje jedynie w jednej osobie, a także by swoimi działaniami rozwijać i pchać naprzód fabułę.

 • Pisanie Karty Postaci nie jest obowiązkowe, lecz wiąże się z możliwością otrzymania dodatkowych, startowych poziomów
 • Rozpoczęcie rozgrywki nowej postaci następuje wraz z napisaniem pierwszego posta w lokacji
IV. Startowy ekwipunek i zdolności

Każdy gracz dostaje na początek pewien podstawowy ekwipunek zgodny z frakcją, rasą i tym co zostało wypełnione przez niego w formularzu. Np. każdy Jedi dostaje na start losowej barwy miecz świetlny, pewną ilość kredytów, szaty Jedi oraz komunikator i statek kosmiczny należący do Zakonu Jedi. Ekwipunek dany innym będzie się jednak różnił, standardowo jest to jednak blaster lub vibronóż i pewna ilość kredytów (waluty) oraz dostosowane do rasy i frakcji ubranie. By zajrzeć do swojego ekwipunku wchodzimy na swój profil użytkownika na forum. Ekwipunek widoczny jest też w widoku tematu pod każdym z postów. Każdy posługujący się mocą od początku posiada natomiast startowe moce – informacje o nich znajdziesz w dziale Techniki Mocy. Wszystkie postacie są oczywiście śmiertelne, każda z postaci dysponuje też siłą stosowną do swojej rasy.

 • Jeśli zyskujesz w grze przedmioty, statki lub własność, możesz to równie dobrze stracić, pod tym względem gra jest symulacją prawdziwego życia
 • Postać, którą przez okres dwóch tygodni nie będzie napisany jeden post może zostać automatycznie skasowana z powodu braku aktywności
V. Karty Postaci

Na forum istnieje dział Database, w którym każdy chętny gracz może zamieścić tło i opis historii swojej postaci. Jest to nieobowiązkowe, aczkolwiek o wiele lepiej osadza postać gracza w świecie gry. Za dobrze napisane karty przyznawane są premie w postaci dodatkowych początkowych poziomów dla postaci. Jeżeli natomiast nie zdecydujemy się napisać karty postaci, wtedy Mistrz Gry samodzielnie może wprowadzać do rozgrywki naszą rodzinę itd. zgodnie z własnym wyczuciem i zamysłem.

 • Wszystkie postacie zaczynają grę z poziomem 0-5, w zależności od tego, czy stworzona została Karta Postaci i jak została oceniona

Postacie na początku rozgrywki najczęściej nie potrafią pilotować statków i maszyn. Jeżeli jednak zawrzemy w naszej Karcie Postaci informację iż nasza postać posiadła już takie zdolności wcześniej – wtedy uzyska je już od początku rozgrywki. Poprzez kartę postaci możesz dodać też swojej postaci np. dodatkowych zdolności językowych. Karty postaci mogą równocześnie stać się dziennikiem gracza, są bowiem w pełni edytowalne. W ten sposób nawet gdy postać zginie możesz mieć i stworzyć interesujący opis jej życia. Żywoty najbardziej interesujących postaci są też opisywane i trafiają do specjalnego działu – galerii sław – na forum, Archives.

 • W Karcie Postaci możesz zawrzeć informacje o dodatkowych zdolnościach twojej postaci, lecz ustalając je bierz też pod uwagę niższy poziom początkowy
 • Pisząc Kartę Postaci możesz też od razu zdecydować o grze w wybranej organizacji, np. jako łowca z Gildii Łowców Nagród, czy członek Senackiej Gwardii
 • Karta Postaci oceniana jest tylko raz i poprawiając ją nie uzyskasz kolejnej szansy na dodatkowe poziomy

Rozgrywka

I. Czas Rozgrywki

Gra na Galaxy PBF toczy się w czasie rzeczywistym. Opisujemy bieżące wydarzenia i czyny postaci, którą sterujemy. Rok gry zmienia się co pewien czas i jest wówczas aktualizowany na obrazku zegara gry na forum. W grze, dane zdarzenia mają swoje miejsce w określonym czasie, i nie będą trwać, czekać na gracza w nieskończoność. Bitwy czy inne rzeczy przemijają, nawet z dnia na dzień, chociażby z powodu prowadzenia tej samej misji dla większej ilości graczy, lub po prostu przez zmianę sytuacji. W razie zaistnienia przypadku gdy wiele osób gra w jednym temacie naraz mile widziane jest umawianie się z Mistrzem Gry na daną porę by dalej prowadzić sesję. Jeżeli gracz ma mało czasu na grę, powinien poinformować o tym Mistrza Gry, wtedy ten nie będzie go uwzględniał podczas planowania zbiorowych misji, zamiast tego prowadząc dla niego oddzielną rozgrywkę, która nie spowolni innych graczy, którzy mogliby grać z nim.

 • Gra z rzadszą częstotliwością (odpis np. raz w tygodniu) jest możliwa, ale wcześniej należy to ustalić z Mistrzem Gry
II. Wiek postaci i fizjologia

Postacie w grze starzeją się standardowo tzn. jeżeli rozpocząłeś rozgrywkę w roku 3700 BBY, a postać na wstępie ma już 20 lat, to logicznym jest, że w 3680 BBY, twój wiek wyniesie 40 lat. Procesy starzenia się mogą być zwalniane a nawet wykluczane przez użytkowników mocy dzięki odpowiednim technikom. Średnia życia poszczególnych ras różni się i jest podana w dziale Grywalne Rasy na Portalu. Sprawa z fizjologią jest częściowo ominięta w grze, nikt nie wymaga by postać każdego dnia w realu jadła i piła jeśli wydarzenia te obejmują ledwie dwa, lub trzy posty w grze. Kiedy jednak nadchodzi noc postać gracza powinna położyć się spać, co jakiś czas symbolicznie chociaż postacie powinny także pić i jeść. Jeżeli z kolei znajdziemy się na pustyni lub w miejscu pozbawionym wody lub pożywienia, po pewnym czasie naturalnie zagrażać naszej postaci będzie śmierć z głodu i pragnienia. Również przedłużająca się walka i akcja bez odpoczynku postaci wpłynie ujemnie na jej świeżość i siły – częściowo negować te efekty można inwestując w umiejętność wigor.

III. Miejsce Gry

Na Galaxy lokacje to poszczególne planety z Gwiezdnych Wojen. Są one najczęściej wzorowane na ich ukazaniu w książkach, filmach czy innych kanonicznych źródłach uniwersum. Gracz może przechodzić z jednej do drugiej lokacji pisząc „kieruje się do /nazwa/” – musi to być jednak fabularnie możliwe. Nie skierujemy się do kryjówki piratów, jeżeli nie wiemy gdzie ona jest, nie polecimy na orbitę bez statku kosmicznego, ani nie teleportujemy się do komnaty imperatora z ominięciem pałacowych korytarzy i straży stojących przed wejściem. Poza planetami-lokacjami są też księżyce, asteroidy, komety, bazy kosmiczne, stacje kosmiczne czy nawet pokłady dużych statków, miasta i budowle. Mistrz Gry pokłady większych statków kosmicznych, a także tych, których właścicielem jest gracz również przekształca w oddzielne lokacje w postaci for lub działów.

 • Dostęp do twojej starej lokacji jest zabierany, kiedy przenosisz się na nową
 • Gdy twoja postać ginie tracisz dostęp do wszystkich lokacji
IV. Poruszanie się po świecie

Gracz bez żadnego sprzętu chodzi na piechotę. I należy pamiętać że nie jest to zbyt szybki ruch. Po miastach gracz powinien starać przemieszczać się albo własnym śmigaczem albo śmigaczem-taksówką, w innym wypadku przemieszczenie się będzie trwało dłużej, a czasem nawet nie będzie możliwe. By przemieścić się z planety na planetę, potrzebny jest statek z hipernapędem, pilot znający się na pilotażu i nieraz trochę czasu, który zajmuje podróż. Latać statkiem, możesz zarówno w przestrzeni, na orbitach lub na powierzchni (nad nią). Zdarzenia w przestrzeni kosmicznej odbywają się w temacie Orbita najbliższej planety lub w temacie Przestrzeń Kosmiczna. Podczas lotu nadprzestrzennego nadal piszesz w temacie Orbita planety, którą opuszczasz. A gdy przybywasz na nową planetę piszesz pierwszego posta na jej Orbicie (chyba, że Mistrz Gry poleci ci robić inaczej).

 • Jeśli właśnie pojawiłeś się na nowej planecie to do ciebie należy napisanie pierwszego postu w dziale Orbita
 • Jeśli chcesz przeczekać resztę lotu nadprzestrzennego i np. nie chcesz już rozmawiać z załogantami albo opisywać kolejnych działań to zawrzyj to w swoim odpisie, pisząc np. „kładę się spać do czasu wyjścia z nadświetlnej”, lub „odpoczywam przez kolejne godziny” itd.
V. Interakcja z postaciami innych graczy

Grając w olbrzymim świecie gry co chwilę spotkasz inne postacie sterowane przez Mistrza Gry. Będą to mieszkańcy uniwersum, od przypadkowych przechodniów, którym nie będzie poświęcane zbyt wiele miejsca, których jednak uruchomić możesz zaczepiając ich i poznając więcej informacji na ich temat. Spotkasz łowców nagród, najemników, żołnierzy, rodzinę twojej postaci, kanoniczne postaci ze świata Star Wars, modele droidów różnej maści, czy stworzenia pozbawione inteligencji. Poza sterowanymi przez Mistrza Gry postaciami prawdopodobnie na swojej drodze w czasie przygód spotkasz także postacie innych użytkowników. By to się stało wystarczy, że obaj znajdziecie się na tej samej planecie, w tym samym temacie i w tym samym miejscu i czasie. Wtedy należy wchodzić w interakcję zgodnie ze spójnością fabuły. To, że znasz tą osobę z internetu albo z prawdziwego życia, nie znaczy, że wasze postacie wiedzą o sobie cokolwiek. Ważne jest wyraźne oddzielanie kwestii mówionych od wykonywanych działań, jeśli chcesz możesz kwestie mówione pisać od myślnika, lub pochylonym tekstem, ułatwi to wtedy tobie i innym orientację w tym co robisz.

 • Pisanie więcej niż jednej odpowiedzi, lub tworzenie dialogów bez przeplatania ich odpowiedziami Mistrza Gry jest możliwe. Mistrz Gry musi jednak udzielić pozwolenia na sam dialog, bez przeplatania go własnymi postami. Może też przerwać go, gdy wydarzy się coś nowego, co będzie miało wpływ na obydwu graczy
 • Wybierając tryb Drużynowy podczas rejestracji postaci od początku gry zostaniesz umiejscowiony w lokacji z innymi graczami
 • W wypadku trybu Klasycznego zaczniesz grę samotnie i jeśli zechcesz możesz cały czas grać wyłącznie sam
VI. Walka i starcia

W grze wielokrotnie włączysz się w walkę z innymi postaciami. Będą to zarówno postacie sterowane przez Mistrza Gry jak i postacie innych graczy. Podczas walki najważniejsze jest dokładne opisywanie swoich czynów. Umiejętności są uwzględniane przez Mistrza Gry i następnie w kolejnych postach pisze nam on o wynikach naszych działań a także reakcji przeciwnika. Poza zwracaniem uwagi na zdolności naszej postaci w walce powinniśmy także brać pod uwagę stopień zaawansowania przeciwnika, tak by wiedzieć kiedy lepiej nie narażać się na śmierć i rychłą porażkę. Podczas pojedynków i walk z innymi postaciami gracze opisują swoje działania w dowolnej kolejności, następnie Mistrz Gry podaje rezultaty i tak do zakończenia walki. Nie inaczej ma się sprawa z walkami w kosmosie, czy to za sterami myśliwca. Gracz wpierw opisuje co czyni, lub jakie wydaje rozkazy, następnie o rezultatach dowiaduje się z odpisów Mistrza Gry. Wraz z walką, zwłaszcza przedłużającą się, wzrasta też stopień zmęczenia postaci. To właśnie wyczerpanie i rany mogą mieć też kluczowy efekt dla ostatecznego wyniku walki.

 • O tym, który gracz wykona swój atak wcześniej decyduje to, który ma wyższą Inicjatywę (patrz: Umiejętności)
 • Gracze nie zajmują się kalkulacjami ani obliczeniami w czasie walk i zawsze robią to za nich Mistrzowie Gry
VII. Rozwój postaci

Postacie rozwijają się zdobywając doświadczenie. Doświadczenie przyznawane jest za sukcesy i duży wpływ na nie ma twoja klasa oraz wykonywany przez ciebie zawód. Kucharz będzie otrzymywał punkty doświadczenia za np. udane gotowanie, a Rycerz Jedi za wykonanie misji i wygrany pojedynek itd. Wraz z uzyskiwanymi kolejnymi poziomami użytkownik otrzyma kolejne punkty do rozdysponowania. Poza systemem rozwoju statystyk postać awansuje także w polach takich jak Reputacja czy Sława, pojawiają się także niestandardowe dodatkowe umiejętności oraz nasza postać może uzyskiwać coraz to nowe tytuły. U posługujących się mocą postacie rozwijają także swój arsenał technik mocy. Postacie poznawać mogą kolejne języki obcych ras, a także zaznajamiać się z zasadami inżynierii, konstruowania i projektowania przeróżnej technologii. Nie ma ograniczeń innych niż fantazja.

Im wyższy poziom postaci, tym powolniej się awansuje, trudniej też zdobyć doświadczenie. Poziomy powyżej pięćdziesiątego i wyżej często wymagają miesięcy gry by je osiągnąć i spędzenia całych lat w uniwersum. Protezy, blizny, defekty i zmiany na ciele mogą być zapisywane lub nawet zamieszczane na nowym avatarze postaci. Ponieważ możliwy jest nawet transfer świadomości z pomocą pewnych technik mocy i urządzeń również rasa twojej postaci w skrajnych przypadkach ulec może zmianie. Standardowo najwięcej doświadczenia zdobywa się podczas walki – oczywiście jeśli gra się postacią nastawioną na udział w niej. Dla innych barierami są różnego rodzaju osiągnięcia. Jeśli np. grasz inżynierem to doświadczenie otrzymasz za wykonanie określonych projektów, sukcesy i ogólne sprawdzenie się w swoim zawodzie.

 • Kiedy twoja postać umrze w grze, kolejna zaczyna zdobywanie poziomów od początku
 • Gdy zdobędziesz nowy poziom zauważysz to w swoim profilu i pod avatarem w widoku tematu
 • Informacje o tym jak rozdysponowujesz punkty za poziom powinieneś zawrzeć w swoim poście w grze
 • Postacie niedysponujące mocą zdobywają doświadczenie szybciej niż te, które się nią posługują
 • Na zbiorowych wydarzeniach zwanych Questami Galaxy doświadczenie zdobywa się dwukrotnie szybciej
VIII. Komunikacja poza grą

Poza lokacją do gry na forum otrzymasz także dostęp do innych działów, równie ważnych i ciekawych. Sanktuarium to forumowy shoutbox. Pisane tam posty mogą być na dowolny temat. Praxeum jest oddzielnym miejscem gdzie gracze sami organizować mogą sesje RPG wewnątrz tematów, sesje te są oddzielne do reszty gry. Database służy za bank kart postaci wszystkich postaci graczy, którzy zdecydują się takowe karty stworzyć, a także jest miejscem, gdzie zaznajomisz się z czynami największych postaci w historii gry. Poza nimi otrzymasz także dostęp do Forum twojej frakcji gdzie możesz poza grą wymieniać myśli, pisać i kontaktować się z innymi użytkownikami skupionymi w tej samej co ty frakcji – wraz ze zmianą frakcji, stracisz dostęp do starego forum frakcji i uzyskasz dostęp do nowego forum frakcji. Inne działy specjalne to dział Holonews, gdzie w formie wiadomości dowiesz się, co aktualnie dzieje się w Galaktyce, oraz Shadownet, gdzie zaznajomisz się ze zleceniami łowców głów na głowy graczy i innymi zadaniami zlecanymi przez samych użytkowników. Na forach tych obowiązują podstawowe prawa Galaxy, jak kultura wypowiedzi i inne, szczególnie względem innych osób, które w tych działach nie są już postaciami ze świata gry, lecz sobą z rzeczywistego świata. Poza forum do komunikacji służy także kanał Discorda oraz Shoutbox znajdujący się na dole forum.

 • Za porządek w grze, jak i poza nią odpowiedzialny jest Mistrz Gry lub wyznaczony przez niego moderator
 • Za niekulturalne, utrudniające grę lub przykre zachowania można spotkać się z karami od Mistrzów Gry i moderacji
 • Oficjalnym kanałem kontaktowym z administracją jest Prywatna Wiadomość na forum lub napisanie do GM’a przez kanał Discorda
IX. Kontakt z Mistrzami Gry

Jeśli masz trudności z którymś z elementów rejestracji lub z czymś innym skontaktuj się z nami na forum poprzez prywatną wiadomość, na naszym kanale Discord lub poprzez naszego Facebooka. W sprawach dotyczących Galaxy PBF kontaktuj się za założycielem gry – GM. Niewskazane jest kontaktowanie się z Mistrzami Gry w sprawie wątpliwości bez zapoznania się z treścią portalu. Nie powinno się też ponaglać Mistrzów Gry, czy wypytywać ich o szczegóły scenariusza.

Staraj się rzadziej radzić u Mistrzów Gry. Wpierw kontaktuj z innymi graczami, a przede wszystkim samemu staraj się zastanawiać i planować dalsze posunięcia swojej postaci. Powinno unikać się również pisania w tematach gry informacji spoza rozgrywki. Zamiast tego używaj w tym celu prywatnych wiadomości na forum lub pisz na Discordzie lub w Shoutboxie. Szanuj czas Mistrza Gry. Miej świadomość, że im więcej czasu zajmiesz swoimi dodatkowymi pytaniami, tym mniej będzie on potem miał by odpisywać ci w grze.

 • W sprawach dot. twojej rozgrywki powinieneś kontaktować się z Mistrzem Gry prowadzącym twoją rozgrywkę
 • Integralną częścią zasad są wszystkie materiały znajdujące się na Portalu oraz te na forum

 

Regulamin Galaxy
Skrótowe, podstawowe zasady

I – Używasz kulturalnego języka i tak samo się zachowujesz
II – Szanujesz innych użytkowników i administratorów
III – Samemu nie dajesz sobie Avatara, podpis nie może być zbyt długi/wulgarny
IV – Nie tworzysz samodzielnie tematów na forum w tematach gry
V – Nie piszesz za postaci innych użytkowników, ani NPC, nie decydujesz za innych
VI – Nie piszesz więcej niż jednego posta między postami Mistrza Gry
VII – Piszesz tylko i wyłącznie w jednym temacie naraz
VIII – Nie decydujesz o wydarzeniach, lecz tylko o swojej postaci
IX – Nie niszczysz atmosfery w grze niefabularnymi zachowaniami
X – Pilnujesz przyjaznej i sprzyjającej grze atmosfery na forum i na Discordzie/naszym FB

Dodatkowa pomoc: Hasło Galaxy PBF w Ossus.pl | Discord Galaxy Star Wars PBF | Pełen Regulamin Forum

Kwestie Praw Autorskich: Rasy, duża część botów, statki, planety, historia, bronie, droidy, frakcje oraz kasty są oparte w większości na Gwiezdnych Wojnach (na tyle ile to możliwe). Do wszystkich nazw własnych prawa posiada Lucasfilm ltd. lub inny prawny właściciel wskazany przez licencjodawcę. Grafiki wykorzystane na stronie gry należą do ich autorów i właścicieli. Zasady napisane przez GM Ostatnia Wersja 2.6 z 7 Marca 2023 roku. Aktualne do pokazania się nowszej wersji. Wszelkie prawa do samych zasad (tekstu) czy ich fragmentów posiada Galaxy PBF. Chyba że jest to nazwa, zdjęcie lub cokolwiek co istnieje w świecie Star Wars wtedy prawa posiada Lucasfilm, lub inny prawny właściciel wskazany przez licencjodawcę. Administratorzy, właściciele gry Galaxy nie ponoszą żadnych korzyści materialnych z prowadzenia strony. Kopiowanie i rozmieszczanie bez zgody autora publicznie powyższych zasad i informacji na całym portalu, grozi konsekwencjami. (EN) Galaxy Star Wars PBF is non-profit, local & fan-made Play By Forum Game. All rights to Star Wars, pictures etc. reserved to Lucasfilm ltd. or their respective owners.