Galaxy Quotes

Wprowadzenie

 

Wstęp do Świata

Świat Galaxy to oczywiście świat Gwiezdnych Wojen, w wybranym punkcie czasowym, który określa w którym miejscu historii Gwiezdnych Wojen gra aktualnie się toczy [Obrazek z aktualną datą rozgrywki znajduje się na stronie głównej forum]. Dla osób lepiej zaznajomionych z Uniwersum Star Wars i jego linią czasową nie będzie zagadką w jakich czasach aktualnie toczy się rozgrywka, niemniej dla osób znających Gwiezdne Wojny tylko z filmów czy z jeszcze skąpszych źródeł pomocne okażą się pomoce w postaci artykułów na Forum w Holobanku, opisujących wydarzenia obecnie się rozgrywające. Jako PBF z gruntu kanoniczny Galaxy trzyma się wydarzeń opisywanych w różnych źródłach dot. Gwiezdnych Wojen (Filmów, Książek, Komiksów), i stąd jest też dobrym pomysłem stamtąd czerpać wiedzę o okresie, polecamy także Encyklopedie Internetowe takie jak: Ossus czy anglojęzyczną Wookiepedię. Obecnie rozgrywka na forum już od dłuższego czasu toczy się w erze Starej Republiki oraz wydarzeń poprzedzających wydarzenia opisywane w grze MMORPG Star Wars: The Old Republic. Poszczególne działy, w tym także frakcje, technologia oraz klasy są specjalnie zaprojektowane z myślą o epoce, w której aktualnie przebywają gracze na Galaxy PBF.

System Gry

System Galaxy jest systemem autorskim. Na pewno nie jest to stuprocentowe d20, czy d6, istnieje tu pewna doza powiązań z tymi systemami, tak jak i zapożyczenia do systemu znanego z gry komputerowej Knights of The Old Republic 1&2, jednak całość zmodyfikowana jest na potrzeby prowadzenia dynamicznej rozgrywki forumowej, w związku z tym wprowadzony jest szereg uproszczeń, a także obecne są pewne rozwiązania nie znajdujące się w innych systemach. Na najbardziej ogólnym poziomie cały system polega na ciągłej interakcji z mistrzem gry, który stale prowadzi rozgrywkę gracza, rozgrywka ma miejsce we wspólnej przestrzeni dla wielu graczy, na planetach, gdzie poszczególni gracze mogą spotykać się i wchodzić między sobą w interakcje. Więcej szczegółów na temat samych współczynników i statystyk postaci znajdziecie w działach statystyki oraz klasy postaci, gdzie wyczerpująco omówiona została mechanika rozgrywki.

1. Lokacje i Fora

Na Galaxy lokacje podzielone są na te większe (fora będące działami) skupiające te mniejsza (tematy), przykładowo, na planecie Tatooine istnieją tematy takie jak: Powierzchnia, Orbita (standardowo dla wszystkich planet) a także Mos Eisley, Mos Espa, Obozowiska Tuskenów i wiele innych. Wszystkie lokacje charakteryzowane są za pomocą kanonicznych informacji pochodzących z szeroko pojętego kanonu Star Wars. Te z lokacji, u których to możliwe posiadają także obrazki charakteryzujące lokacje wizualnie, dołączone do postów. Całościowo Galaxy zawiera ponad 500 for będących lokacjami (Planety, pokłady okrętów, księżyce, stacje kosmiczne…) ze świata Gwiezdnych Wojen. Ma każdym z for znajduje się minimum 5 – 6 tematów charakteryzujących poszczególne lokacje, (choć w przypadku niektórych tematów jest ich o wiele więcej w związku z częstym przebywaniem graczy na danej lokacji, czy bogactwem fabularnym danego miejsca). Każda postać zaczyna grę w losowym (i dopasowanym) lub ojczystym dla swojej rasy, lub umówionym z mistrzem gry miejscu wszechświata Star Wars.

Widok przykładowego forum-planety na forum.

Widok przykładowego forum-planety na forum z perspektywy gracza.

Jednocześnie każde konto może mieć dostęp tylko i wyłącznie do jednej lokacji. Umożliwia to wytworzenie specyficznej atmosfery gry, poszczególni gracze nie widzą więc swoich poczynań i sterują tylko sobą, nie mając też wiedzy np. o tym co robi inny gracz w innym miejscu wszechświata. Mistrz Gry zmienia lokalizację gracza gdy ten zmienia miejsce swego pobytu. Widok for i planet zawiera też najważniejsze informacje na temat planety, takie jak sektor, system, typ powierzchni, rdzenna rasa planety, populacja, stolica, a także rys historyczny w postaci krótkiego opisu, choć każda postać musi fabularnie odgrywać poziom swej wiedzy stosownie do jej fabularnych możliwości.

2. Styl Rozgrywki

Rozgrywka prowadzona jest przez Mistrza Gry. To Mistrz Gry decyduje tutaj o tym co dzieje się z otoczeniem, gracz posiada kontrolę jedynie nad swoją postacią i nikim innym. Boty (NPC), które napotkamy będą charakteryzowane, opisywane a także będą przemawiały wyłącznie za pomocą opisów Mistrza Gry. Jako, że Świat Gwiezdnych Wojen jest ogromny to spotkamy mnóstwo istot na naszej drodze, zdecydowana większość to oczywiście te, które Mistrz Gry wymyśla na potrzeby rozgrywki, jednak w odpowiednich lokacjach i w odpowiednim czasie spotkamy także postacie kanoniczne, czy to Dartha Malgusa czy Satele Shan, lub wiele, wiele innych postaci opisanych w źródłach Star Wars. Jeśli w tym samym miejscu i w tym samym czasie co my w danej lokalizacji jest też postać innego gracza-użytkownika to możemy także spotkać i ją, oraz wspólnie z nią grać.

3. Rzuty

Na galaxy, w odróżnieniu od wielu RPG, nie są wykonywane rzuty, a przynajmniej nie w taki sposób, w jaki zwykło się to robić. W wielu przypadkach mistrz gry, gdy wynik danego zdarzenia pozostaje niejasnym, może użyć rzutu by rozstrzygnąć zdarzenie. Jednak większość rozstrzygają same statystyki postaci, posiadające swoje własne przeliczniki (patrz: dział statystyki) nadrzędna jest także logika linii fabularnej i utrzymanie konwencji rzeczywistego opisu świata Star Wars, element losowy jest więc zasadniczo wtórny wobec zachowania realiów uniwersum. W przypadku gdy walczą ze sobą postacie o bardzo podobnych statystykach lub w przypadku różnych sytuacji losowych GM może jednak używać rzutów i z reguły robi to przy pomocy kości k20.

4. Pola profilu

Pola profilu użytkownika odzwierciedlają statystyki postaci, jej zdolności, i informacje o niej. Poza wymienionymi powyżej istnieje wiele pól profilu, edytowanych w trakcie rozgrywki i grających swoją rolę podczas gry. Większość pól za użytkowników edytuje Mistrz Gry. Podstawowe pola profilu graczy opisane są poniżej:

a) Frakcja – frakcja do której należy gracz wewnątrz gry.

b) Klasa Postaci – klasa postaci gracza (są klasy podstawowe oraz prestiżowe, więcej w dziale klasy postaci).

c) Poziom – poziom odzwierciedla poziom postaci gracza, który wiąże się także z pozostałymi jego statystykami.

d) Statystyki – podstawowe statystyki, są to: siła, sprawność, wytrzymałość, inteligencja, mądrość.

e) Umiejętności – są to umiejętności w które gracz tak jak w statystyki sam dodaje sobie punkty (więcej w dziale statystyki).

f) Specjalna umiejętność – umiejętność otrzymywana na samym początku rozgrywki, będąca cechą specjalną danej postaci.

h) Rodzina– pole, które uzupełnia mistrz gry określając pochodzenie gracza, w wypadku gdy gracz napisze trzymający się fabuły wpis w dziale database (kartę postaci) jest to pole edytowalne, które może być zmieniane przez gracza wedle jego założeń.

i) Predyspozycje mocy – mistrz gry przydziela postaci ich występowanie bądź nie, co decyduje o tym, czy w przyszłości postać może kształcić się i uczyć technik mocy.

j) Poziom midichlorianów – pole wypełniane gdy gracz posiada predyspozycje mocy, poziom midichlorianów może być: niski, średni bądź wysoki.

k) Charakter – pole wypełniane przez gracza, decyduje o byciu dobrym bądź złym a u Jedi / Sith także o stronie mocy. Wraz z grą edytuje i zmienia je Mistrz Gry kierując się oceną zachowań gracza.

l) Rok Urodzenia – pole mówiące o tym, kiedy dana postać się urodziła (należy wpisać datę patrząc na aktualnie obowiązującą, np gdy wpiszemy 23 ABY a jest rok 40 ABY, to nasza postać w chwili rozpoczęcia gry będzie miała 17 lat). Dla lat BBY piszemy rok do tyłu. Czyli, jeżeli jest rok 4000 BBY a chcemy by nasza postać miała 20 lat, to urodziła się w roku 4020 BBY itd.

5. Sesja

swf02_threespeciesCzas sesji na galaxy ustalany jest dla wszystkich planet i graczy jednocześnie. Nie zmienia to faktu, że pewne okresy czasu omija się, a przez inne przechodzi szybciej, lub wolniej. W dwóch różnych miejscach może panować delikatnie różna strefa czasowa, zwłaszcza jeśli niektórzy gracze szczególnie rzadko odpisują i powoli prowadzą swoją rozgrywkę. Dzięki tej różnicy niezależnie od częstotliwości odpisów wszyscy gracze mogą grać swobodnie i bez stresu. W każdej sesji uczestniczy dowolna ilość graczy, zależna od tego gdzie dana postać się znajduje. Każda sesja na forum jest prowadzona przez mistrza gry, a posty graczy i ich postaci znajdują się pomiędzy tymi należącymi do GM’a. Ważne, ay pamiętać, że nie można pisać więcej niż jedną wiadomość pomiędzy wiadomościami mistrza gry. Sesja może być także przeprowadzana dla kilku graczy w tym samym miejscu, z reguły gracze grają jednak równolegle w wielu miejscach i choć mogą się spotykać to musi to mieć uzasadnienie w fabule gry.

6. Czas Gry

Hej, czemu jestem martwy?

Zdarza się, że 2 – 3 i więcej graczy gra dokładnie w tej samej lokacji, jeden znika, i rozgrywka staje w miejscu. Mistrz Gry nie oczekuje na wszystkich graczy w nieskończoność i sesja idzie dalej, bez udziału nieobecnego gracza by nie blokować rozgrywki. Tak samo ma się rzecz w stosunku do kanonicznych wydarzeń, jeśli nagle znikniemy z forum i nie będziemy odpisywać a rozgrywka pójdzie naprzód postać przestanie uczestniczyć w wydarzeniach. Zachowanie regularności w grze jest najważniejsze w sytuacji, kiedy gramy z innymi graczami, nie zmuszamy ich wtedy do czekania na nas. Regułą jest, że ponad tygodniowa nieobecność powinna być przez gracza usprawiedliwiana – inaczej jego postać może zostać automatycznie skasowana – także po to, aby nie blokować innym możliwości gry. Rejestrując się w grze bądź więc przygotowany do regularnej gry, jeden odpis w fabule raz na kilka dni to minimum, aby móc prowadzić ciągłą i spójną rozgrywkę w Galaxy Star Wars PBF.