Galaxy Quotes

Klasy Postaci

 

W poniższym dziale znajdziesz informacje i listę wszystkich 118 klas postaci dostępnych w grze Galaxy Star Wars PBF. Zaczynając grę wybierasz klasę, którą będziesz grać w danej frakcji, tu znajdują się opisy klas początkowych a także opisy klas prestiżowych -> klas, dostępnych po osiągnięciu określonego poziomu klasą podstawową. Każda klasa dostaje na sam początek określoną ilość punktów, dodatkowo każda klasa ma określoną ilość punktów otrzymywaną na poziom, gracz rozdysponowuje punkty zarówno w podstawowe statystyki jak i umiejętności. Wpływ na statystyki ma także wybrana rasa, która dostarcza bonusowych punktów na start. Odpowiedni wybór klasy dla twojej postaci pozwoli ci dobrze dobrać klasę do twojej profesji w grze i zwiększyć szansę na twoje końcowe sukcesy.

II Wybór klasy początkowej

Najtrudniejszy z pewnością jest wybór klasy podczas rejestracji postaci. Rejestrując się na forum masz do wyboru 13 klas początkowych. Cztery przeznaczone są dla postaci niewrażliwych na moc: Trooper, Scout, Scoundrel oraz Fringer. Jedna klasa to klasa specjalna Droid – niezależnego robota, jeśli chcesz grać postacią-droidem. Jedna klasa to niezależny użytkownik moc, Force Adept. Kolejne trzy klasy zarezerwowane są dla postaci, które zarejestrowane zostaną w Zakonie Jedi, są to: Jedi Guardian, Jedi Sentinel i Jedi Consular. Dwie klasy początkowe to klasy wrażliwych na moc z Imperium Sith, kolejno: Sith Warrior oraz Sith Inquisitor, trzecią klasą początkową Imperium Sith jest klasa Imperial Guard. Jedna klasa początkowa – Zakuul Knight – jest też zarezerwowana dla graczy z frakcji Wiecznego Imperium. To jaką wybierzesz klasę początkową zdecyduje później o przyszłości twojej postaci, zastanów się więc dobrze i przyjrzyj się też klasom prestiżowym, które będziesz mógł wziąć na określonym poziomie wybranej przez siebie klasy początkowej.

III Klasy początkowe a frakcje

Wybierając klasę początkową miej na względzie frakcję, którą wybierasz, oto lista dostępnych klas początkowych dla poszczególnych frakcji:

Galaktyczna Republika: Trooper, Scout, Scoundrel, Fringer, Droid

Zakon Jedi: Jedi Guardian, Jedi Sentinel, Jedi Consular

Imperium Sith: Trooper, Scout, Scoundrel, Fringer, Droid, Imperial Guard, Sith Warrior, Sith Inquisitor

Wieczne Imperium: Trooper, Scout, Scoundrel, Fringer, Droid, Zakuul Knight

Fringe: Trooper, Scout, Scoundrel, Fringer, Droid, Force Adept

IV Zmiana klas podczas gry

Gdy awansuje się na odpowiedni poziom wskazany w wymaganiach wybiera się klasę prestiżową spośród tych dostępnych. Nie jest jednak możliwe zmienianie klasy poza ze wskazanej drabinki. W nielicznych przypadkach możliwym jest otrzymanie klasy Jedi/Sith w chwili gdy dotąd niewładająca mocą postać rozpoczyna szkolenie w Zakonie Jedi, lub u Sithów. Późniejsza zmiana klasy początkowej, czy wzięcie klasy prestiżowej przeznaczonej dla innych klas początkowych jest niemożliwe. Wyjątkiem jest wykorzystanie jednej z odpowiednich nagród Heroic.

V Klasa a zawód

Klasy postaci nie zmuszają nikogo do posiadania takiego lub innego zawodu w rozgrywce. Można być Trooperem i jednocześnie kucharzem w barze na Coruscant, lub będąc Entertainerem walczyć na polu bitwy. Jednak jeśli chce się skutecznie działać w danym zawodzie/branży to konieczne są odpowiednie punkty statystyk oraz umiejętności. Dlatego najlepiej jest dobrać klasę zgodnie z planowaną aktywnością dla twojej postaci podczas gry, bo dzięki temu później to co twoja postać będzie robiła zostanie wsparte odpowiednimi punktami, które pozwolą jej dobrze wykonywać swoją pracę i odnieść sukces. Dlatego dobrze jest wcześniej znać swoje plany i planować dobór klas i punktów już od samego początku rozgrywki.

VI Wrażliwi i niewrażliwi na moc

Klasy postaci wrażliwych i niewrażliwych na moc różnią się przydziałem punktów, tak by odzwierciedlać potencjalną, większą potęgę postaci wrażliwych na moc. Warto jednak wiedzieć, że postacie wrażliwe na moc awansują o wiele wolniej i trudniej im się zdobywa poziomy, jest także o wiele trudniej awansować na szczeblach hierarchii Zakonu Jedi i Zakonu Sith, czy pośród Rycerzy Zakuul niż np. we flocie czy armii. O wiele szybciej zdobywa doświadczenie postać, która nie potrzebuje szkolenia mocy, mistrza i uciążliwych treningów, postacie niewrażliwe na moc mają także o wiele bogatszy i ciekawszy system awansów mając znacznie więcej klas prestiżowych i będąc bardziej wyspecjalizowanymi, przy dużo mniejszej ilości klas prestiżowych dostępnych dla postaci typowo wrażliwych na moc. Dzięki temu w grze odzwierciedliliśmy różnice pomiędzy potęgą wrażliwych i niewrażliwych na moc, jednocześnie jednak czyniąc ścieżkę Jedi/Sith trudniejszą i bardziej wymagającą.

VII Klasy frakcyjne

Zwróć uwagę, że klasy Sith Empire oraz Zakonu Jedi są zarezerwowane dla graczy pozostających w tych frakcjach. Tak samo jest w wypadku klas Wiecznego Imperium. Oznacza to, że gdy twoja postać jest członkiem Imperium Sith może np. awansować na klasę prestiżową Sith Juggernauta, nie może jednak tego zrobić jeśli jej przynależność zmieni się i przejdzie np. do frakcji Fringe (Niezależnych). W takim przypadku twoja postać pozostanie Sith Warriorem i to nawet mimo osiągnięcia 20 poziomu i wyższych. Podobnie sytuacja przedstawia się też w Zakonie Jedi i Wiecznym Imperium. Jest to oczywiście spowodowane tym, że pewne umiejętności i odmiany szkolenia są bezpośrednio związane z naukami tych Zakonów i poza tymi organizacjami otrzymanie ich jest niewykonalne. W przypadku jednak gdy Jedi dołączy do Sithów (lub na odwrót) to będzie mógł potem skorzystać z ich klas prestiżowych, jeśli spełni odpowiednie kryteria.

Spis Treści

Klasy Początkowe

– trzynaście podstawowych klas postaci do wyboru na start, 6 normalnych, 3 Jedi, 3 Sith oraz 1 Wiecznego Imperium

Klasy Prestiżowe

– klasy prestiżowe do wzięcia po 15 poziomie początkowej i 30 poziomie klasy prestiżowej
/wyjątek stanowią niektóre klasy, w tym klasy wrażliwych na moc, gdzie awans następuje później

 

Klasy Początkowe


Klasa początkowa: TROOPER
Klasa początkowa: SCOUT
Klasa początkowa: SCOUNDREL
Klasa początkowa: FRINGER
Klasa początkowa: DROID
Klasa początkowa: FORCE ADEPT
Klasa Początkowa Zakonu Jedi: JEDI GUARDIAN
Klasa Początkowa Zakonu Jedi: JEDI SENTINEL
Klasa Początkowa Zakonu Jedi: JEDI CONSULAR
Klasa Początkowa Imperium Sith: SITH WARRIOR
Klasa Początkowa Imperium Sith: SITH INQUISITOR
Klasa Początkowa Imperium Sith: IMPERIAL GUARD
Klasa Początkowa Wiecznego Imperium: ZAKUUL KNIGHT

Klasy Prestiżowe


Dla klasy Trooper


GUNSLINGER
ENFORCER
JUMP TROOPER
SHOCK TROOPER
ELITE TROOPER
COMMANDO
SNIPER
SHARPSHOOTER
WEAPON SPECIALIST
VANGUARD
COMBAT TECH
BATTLE ENGINEER
DUELIST
BLADEMASTER
BOXER
MARTIAL ARTIST

Dla klasy Scout


ELITE SCOUT
RECON MASTER
SURVIVALIST
PATHFINDER
OPERATIVE
AGENT
INFILTRATOR
SABOTEUR
PEACEKEEPER
DETECTIVE
OFFICER
ELITE OFFICER
PILOT
ACE
DRIVER
RACER

Dla klasy Scoundrel


MERCENARY
HUNTER
GANGSTER
CRIMELORD
BRAWLER
GLADIATOR
BODYGUARD
BRUTE
MODDER
OUTLAW TECH
SPACER
PRIVATEER
GAMBLER
CON ARTIST
FORCE EMERGENT
FORCE EXILE

Dla klasy Fringer


ADVENTURER
EXPLORER
BEAST HANDLER
BEAST MASTER
TRADER
ENTREPRENEUR
NOBLE
ELITE NOBLE
SCHOLAR
MASTER SCHOLAR
DOCTOR
BIO SPECIALIST
ENGINEER
TECH SPECIALIST
ENTERTAINER
MASTER ENTERTAINER

Dla klasy Droid


HUNTER DROID
ASSASSIN DROID
TRAINING DROID
COMBAT DROID
SPY DROID
DROID INVESTIGATOR
PILOT DROID
SPACER DROID
CRAFTER DROID
ARCHITECT DROID
ROGUE DROID
DROID LEADER
ASSISTANT DROID
SUPERVISOR DROID
MEDICAL DROID
SURGEON DROID
UTILITY DROID
EXPERT DROID
SERVICE DROID
SUPPORTER DROID

Dla klasy Force Adept


FORCE MASTER
FORCE SHAMAN

Klasy Prestiżowe Zakonu Jedi


JEDI CORPS.
JEDI ACE
WEAPON MASTER
JEDI PROTECTOR
JEDI SHADOW
JEDI ARTISAN
JEDI WATCHMAN
LORE KEEPER
SAGE MASTER
JEDI SEER

Klasy Prestiżowe Imperium Sith


DARK GUARD
SITH
SITH JUGGERNAUT
SITH MARAUDER
SITH ASSASSIN
SITH SORCERER
SITH ADVISOR
SITH CRAFTMASTER

Klasa Prestiżowa Zakuul Knight


ZAKUUL GUARD